Výdavky dvoch rokov

Pomocou nižšie uvedenej tabuľky vypočítajte svoje provízie získané z výdavkov posledných dvoch rokov a hodnotu odporúčanej zálohy. Vyplňte nasledujúce polia a pri výpočte provízií zadajte počet priamo a nepriamo odporúčaných osôb!

Výdavky Mesačne Ročne za 2 rokyt
Potraviny Ft
Oblečenie Ft
Palivo Ft
Vozidlá Ft
Telefón Ft
Zábava Ft
šport Ft
Nehnuteľnosť Ft
Bytové zariadenie Ft
Domáce potreby Ft
Voľný čas Ft
Dovolenka Ft
Plánované ciele, ostatné Ft
Spolu
Zľava z celkových výdavkov (10%)
60% zo zľavy celkových výdavkov
Odporúčané zálohy na 2 rok
Počet Práv získaných
z rezervácií
Provízie z Práva vzniknuté l
z vlastných rezervácií
Zákaznícke refundácie
Použitá záloha
Provízia z Práva
Zákaznícke refundácie
Výsledky z rezervácii za 2 roky spolu
Provízie z Práva vzniknuté
z rezervácií Odporúčaných osôb
Výsledky z rezervácií
z odporúčania za 2 roky
Počet priamo odporúčaných osôb osoba
Počet priamo odporúčaných osôb
do prvej úrovne /osoba
osoba
Rezervácie priamych (vypočítané s vyššie uvedenými výdavkami)
Rezervácie nepriamych (vypočítané s vyššie uvedenými výdavkami)
Refundácie Navrhovateľa (vypočítané s vyššie uvedenými výdavkami)
Provízia Kariéra za nepriamych
Provízia Kariéra za priamych
Provízia Navrhovateľa za priamychk
Provízia Navrhovateľa za nepriamych k
Provízie spolu
Počet Jednotiek Kariéry
Body v súťaži o cestovanie
Dosiahnutá pozícia
Dosiahnuté odmeny

1: Počet Práv použitých pri výpočte: právo.
Vzhľadom k technickým obmedzeniam sa môže počet práv líšiť od počtu vypočítaného z výdavkov.
Hodnoty uvedené na tejto stránke sa nepovažujú za ponuku! Tu vypočítané údaje sú výsledkom zjednodušenej simulácie, ktoré môžu byť nepresné, približné, zaokrúhlené a idealizované hodnoty