Letöltések

1. számú melléklet, Inlernet kedvezmények, karrierrendszer, jutalékok és bónuszok
érvényes 2018. október 1 - től
Ugrás a 2., 3., 4., számú mellékletre

Ez a melléklet elválaszthatatlan részét képezi a mindenkori érvényes Inlernet Törzsvásárlói szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF).

Az Inlernet-Rendszer Termékpartnereinél bonyolított vásárlásoknál, - az Inlernet-Rendszerben érvényesíthető módon, - az alábbi fizetési módok használhatók:

Készpénzzel, bankkártyával, vagy Termékpartner felé átutalással való fizetés

Törzsvásárló a Termékpartnereknél történő vásárlásoknál, vagy szolgáltatások igénybevételekor, készpénzzel, bankkártyával, vagy Termékpartnernek történő átutalással minden alkalommal ugyanolyan módon jogosult, és köteles a termék, illetve szolgáltatás ellenértékét megfizetni, mint azt bármilyen más, nem Termékpartner szolgáltatónál tenné, azzal a különbséggel, hogy legkésőbb a vásárlás végén jeleznie kell Termékpartner felé, hogy a vásárlás az Inlernet-Rendszeren belüli vásárlásnak minősül, és közölnie kell a Termékpartnerrel a törzsvásárlói azonosítóját.

A téves adatközlés elkerülése érdekében Törzsvásárlónak javasolt a személyes Webirodájából letölthető törzsvásárlói kártyáját felmutatni, illetve a Termékpartnernek javasolt a törzsvásárlói kártya felmutatását kérni.

A Termékpartner - a nem utalvánnyal történő vásárlást követően, - köteles az Inlernet-Rendszerben, a személyes Webirodájában rögzíteni a vásárlás időpontját, bruttó értékét, a kiadott bizonylat azonosító számát és a törzsvásárlói azonosítót.

A Termékpartneri szerződésben megállapodott időközönként a Termékpartner számlát és teljesítési igazolást kap az Inlernet Hungary Partners Zrt.-től a vásárlások után, neki járó jutalékról. Ezt követően a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül Termékpartner köteles a jutalékot átutalni az Inlernet Hungary Partners Zrt. által kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlájára és a közlemény rovatban a számla sorszámát szerepeltetni.

A bankszámlára megérkező és az Inlernet részéről beazonosított, lekönyvelt és jóváhagyott jutalékokból az Inlernet kezelési költsége levonásra kerül, majd az így keletkező Kereskedelmi árengedmény (lásd.: lentebb) jóváírásra kerül az ÁSZF és ezen melléklete szabályozása szerint Törzsvásárló és Ajánlói Jutalékszámláin és Törzsvásárló Árengedmény-számláján.

Amennyiben a Termékpartner a Webirodájában történő adatrögzítés során rendelkezik a feltölthető Inlernet számláján pénzeszközzel, abban az esetben arról az Inlernet levonja a termékpartneri jutalékot. Így az ÁSZF és ezen mellékletének szabályai szerint, azonnal jutalékok, visszatérítések és árengedmények kerülnek jóváírásra Törzsvásárló és Ajánlói javára.

Inlernet Online-utalvány megrendelése és az azzal való fizetés

Törzsvásárlónak az Inlernet-Weboldalon, a személyes törzsvásárlói Webirodájában, vagy a mobil applikációban elérhető formanyomtatványt kell kitöltenie és ott szerződéses ajánlatot szükséges elfogadnia abból a célból, hogy Inlernet Online-utalványt rendeljen és annak teljes összegét, vagy annak részértékét fizesse ki, azaz foglalózza azt le.

Az utalvány teljes értékének a kiegyenlítéséhez, vagy a már előre lefoglalózott utalványok esetén a foglalónak a teljes utalványértékre (lásd.: ÁSZF 2. számú melléklet) történő kiegészítéséhez Törzsvásárlónak előre át kell utalni, vagy be kell fizetnie az Inlernet Worldwide AG. bankszámlájára az ezekhez szükséges összeget, amennyiben az nem áll a rendelkezésére a Jutalék-, Utalvány-, vagy az Inlernet számláján.

Az átutalás, vagy befizetés során Törzsvásárló a törzsvásárlói azonosítóját köteles feltüntetni a közlemény rovatban a beazonosíthatóság érdekében. Az átutalt, beazonosított és jóváhagyott összeg a Törzsvásárló Inlernet számláján jelenik meg. Amennyiben Törzsvásárló fenti számláin nem áll a rendelkezésére az igényelt utalvány értékének megfelelő összeg, abban az esetben a Rendszer nem engedi az Online-utalvány megrendelését.

Az utalványigénylő online formanyomtatványon és a szerződésen a Termékpartner egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat (termékpartneri üzlet azonosító), illetve egyéb, az igényelendő utalványra és annak értékére vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Törzsvásárló a szerződés megkötésével egyidejűleg, tudja kiegyenlíteni a fenti számláiról az utalványhoz szükséges összeget.

Ezt követően a Webirodájából, a Letöltések-Utalványok menüpontból töltheti le az utalvány másodpéldányát. Az utalvány másodpéldányának kinyomtatása után és az alábbiak figyelembe vételével szerezhet be árut, vagy vehet igénybe szolgáltatást a kiválasztott Termékpartnernél. Ha a mobil applikációban rendelte Törzsvásárló az utalványt, akkor nem szükséges azt kinyomtatnia a beváltáshoz, mert a megrendelés után a teljes értékű beváltás automatikusan megtörténik. Az utalvány eredeti példánya kizárólag online érhető el az Inlernet-Rendszerben.

Miután Törzsvásárló az utalvány megrendelést, így a szerződéses ajánlatot az Inlernet felé elküldte, ezzel egyidejűleg a fenti (teljes értékű) fizetést teljesítette és ezek az Inlernet-Rendszerbe könyvelésre kerültek, a Termékpartner az utalványról másolatot kap. Az Inlernet az utalvány értékének a jutalékkal csökkentett részét az utalvány kiállítását követő három banki napon belül átutalja a Termékpartnernek, illetve jóváírja a termékpartneri Webiroda beállításától függően a Termékpartner Inlernet számláján.

Az utalvány megrendelésekor és teljes értékének kiegyenlítésekor az ÁSZF és ezen mellékletének szabályai szerint jutalékok, visszatérítések és árengedmények kerülnek jóváírásra Törzsvásárló és Ajánlói javára. Az utalvány megrendelésekor és részértékének (foglalójának) kiegyenlítésekor az ÁSZF és ezen mellékletének szabályai szerint árengedmény kerül jóváírásra Törzsvásárló Árengedmény-számláján, majd ebből Jogot kap Törzsvásárló, amely különböző jutalékokat generálhat a részére és Ajánlói részére.

A fenti okok miatt Törzsvásárló az utalvány megrendelésnek, a szerződéskötésnek az Inlernet felé való elküldése és az utalvány összegének a kifizetése után a megrendeléstől nem állhat el, azt nem sztornírozhatja, mindazonáltal, ha az utalványt csak lefoglalózta, akkor a maradványérték fizetésekor még módosíthatja a Termékpartner személyét és az utalványt részletekben is igényelheti az ÁSZF ide vonatkozó pontjai szabályozásának megfelelően.

A fenti számlák egyenlegei megtekinthetők Törzsvásárló személyes Webirodájában, az „Utalványszámla”, a „Jutalékszámla”, az „Inlernet számla” és az „Árengedmény-számla” menüpontok alatt.

A vásárlási utalványok beváltása során a Termékpartner leellenőrzi Törzsvásárló személyazonosságát, az utalvány azonosítóját, a biztonsági kódját és egyéb az utalványon szereplő biztonsági elemeket, illetve összeveti a részére megküldött másolati példánnyal. Termékpartner az utalványt kizárólag a fent rögzített adatok teljes egyezősége, valamint biztonsági elemek megléte esetén fogadja el és veszi át Törzsvásárlótól. Amennyiben a mobil applikációban történt az utalvány megrendelése, abban az esetben a megrendelés során kötelezően megadandó törzsvásárlói PIN kód biztonsága helyettesítheti az előzőekben leírt ellenőrzési procedúrát. A mobil applikációban megrendelt utalványok automatikusan teljes egészében beváltásra kerülnek (rész felhasználásra nem adnak lehetőséget).

Az Inlernet-Rendszerben kiállított és a törzsvásárlói Webirodában megrendelt utalványok rész felhasználásra is lehetőséget adnak Törzsvásárló számára. Ebben az esetben Termékpartner az utalványon található és külön biztonsági kóddal ellátott kupont választja csak le és azt a saját Webirodájában regisztrálja. A vásárlási utalvány többi része Törzsvásárlónál marad, melyre Termékpartner felvezeti a maradványértéket, ami a későbbiekben beváltható az adott Termékpartnernél.

A fenti rész-felhasználás esetén az Inlernet külön is felhívja a figyelmét Törzsvásárlónak, hogy az utalvány átadása során fokozott figyelemmel és óvatossággal járjon el, különös tekintettel a le nem választott kuponokon lévő biztonsági kódokra.

Az Inlernet Online-utalványok kizárólag a rajtuk feltüntetett és a Törzsvásárló által előzetesen kiválasztott Inlernet Termékpartner üzletében használhatóak fel vásárlásokra, szolgáltatások igénybevételére.

Inlernet Termékpartneri-utalvány megrendelése és az azzal való fizetés

Törzsvásárlónak az Inlernet-Weboldalon, a személyes törzsvásárlói Webirodájában elérhető formanyomtatványt kell kitöltenie és ott szerződéses ajánlatot szükséges elfogadnia abból a célból, hogy Inlernet Termékpartneri-utalványt rendeljen és annak teljes összegét, vagy annak részértékét fizesse ki, azaz foglalózza azt le.

Az utalvány teljes értékének a kiegyenlítéséhez, vagy a már előre lefoglalózott utalványok esetén a foglalónak a teljes utalványértékre (lásd.: ÁSZF 2. számú melléklet) történő kiegészítéséhez Törzsvásárlónak előre át kell utalni, vagy be kell fizetnie az Inlernet Worldwide AG. bankszámlájára az ezekhez szükséges összeget, amennyiben az nem áll a rendelkezésére a Jutalék-, Utalvány-, vagy az Inlernet számláján.

Az átutalás, vagy befizetés során Törzsvásárló a törzsvásárlói azonosítóját köteles feltüntetni a közlemény rovatban a beazonosíthatóság érdekében. Az átutalt, beazonosított és jóváhagyott összeg a Törzsvásárló Inlernet számláján jelenik meg. Amennyiben Törzsvásárló fenti számláin nem áll a rendelkezésére az igényelt utalvány értékének megfelelő összeg, abban az esetben a Rendszer nem engedi a Termékpartneri-utalvány megrendelését.

Az utalványigénylő online formanyomtatványon és a szerződésen a Termékpartner egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat (termékpartneri üzlet azonosító), illetve egyéb, az igényelendő utalványra és annak értékére vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Törzsvásárló a szerződés megkötésével egyidejűleg, tudja kiegyenlíteni a fenti számláiról az utalványhoz szükséges összeget.

Az utalvány megrendelésekor és teljes értékének kiegyenlítésekor az ÁSZF és ezen mellékletének szabályai szerint jutalékok, visszatérítések és árengedmények kerülnek jóváírásra Törzsvásárló és Ajánlói javára. Az utalvány megrendelésekor és részértékének (foglalójának) kiegyenlítésekor az ÁSZF és ezen mellékletének szabályai szerint árengedmény kerül jóváírásra Törzsvásárló Árengedmény-számláján, majd ebből Jogot kap Törzsvásárló, amely különböző jutalékokat generálhat a részére és Ajánlói részére.

Miután Törzsvásárló az utalvány megrendelést, így a szerződéses ajánlatot az Inlernet felé elküldte, ezzel egyidejűleg a fenti (teljes értékű) fizetést teljesítette és ezek az Inlernet-Rendszerbe könyvelésre kerültek, az Inlernet a Termékpartner felé megrendelést küld a Termékpartneri-utalványokról.

Azt követően, hogy a Termékpartneri-utalvány az Inlernet Hungary Partners Zrt. irodájába megérkezett, az Inlernet az utalvány értékének a jutalékkal csökkentett részét az utalvány megérkezését követő három banki napon belül átutalja a Termékpartnernek.

Törzsvásárló ezen jogcselekmények és az Inlernet jóváhagyása után, a futárdíj kifizetésével, a futártól kapja meg a Termékpartneri-utalványt, vagy előzetes egyeztetést követően személyesen átveheti azokat az Inlernet Worldwide AG. magyarországi leányvállalatának irodájában (Inlernet Hungary Partners Zrt. 1024 Budapest, Zivatar u. 14. fsz/2.).

A fenti okok miatt Törzsvásárló az utalvány megrendelésnek, a szerződéskötésnek az Inlernet felé való elküldése és az utalvány összegének a kifizetése után a megrendeléstől nem állhat el, azt nem sztornírozhatja, mindazonáltal, ha az utalványt csak lefoglalózta, akkor a maradványérték fizetésekor még módosíthatja a Termékpartner személyét és az utalványt részletekben is igényelheti az ÁSZF ide vonatkozó pontjai szabályozásának megfelelően.

Az eredeti Termékpartneri-utalványok beváltása során a Termékpartner leellenőrzi az utalvány azonosítóját, a biztonsági kódját és egyéb az utalványon szereplő biztonsági elemeket. Termékpartner az utalványt kizárólag a fent hivatkozott adatok teljes egyezősége, és eredetiség esetén fogadja el és veszi át Törzsvásárlótól.

A fenti számlák egyenlegei megtekinthetők Törzsvásárló személyes Webirodájában, az „Utalványszámla”, a „Jutalékszámla”, az „Inlernet számla” és az „Árengedmény-számla” menüpontok alatt.

Bármely típusú utalványok beváltása során, Termékpartner nem tud készpénzt visszaadni az utalványból, azért javasolt annak értékét pontosan a vásárolni kívánt termék, vagy szolgáltatás értékéhez igazítani!

Az Inlernet Termékpartneri-utalványok kizárólag a rajtuk lévő és a Törzsvásárló által előzetesen kiválasztott Inlernet Termékpartner üzleteiben használhatóak fel vásárlásokra, szolgáltatások igénybevételére.

Az Online-utalványoknak és a Termékpartneri-utalványoknak (továbbiakban együttesen: Inlernet-Utalványok) a nagy előnye, hogy a velük történő fizetéseken keresztül további árengedmény jóváírás történik és így Jogokat szerezhet Törzsvásárló az Inlernet -Rendszerben, illetve visszatérítéseket, jutalékokat kaphat.

Az Inlernet Online-utalványok és a Termékpartneri-utalványok kifizetésekor a már előzetesen lefoglalózott Inlernet-Utalványokat is kiegészítheti Törzsvásárló, így a vásárlási utalvány foglalóra befizetett összegeket felhasználhatja, ezzel lecsökkentve a vásárlási utalványokra még befizetendő összegeket.

Ha a lefoglalózott utalvány felhasználásra kerül az utalvány kifizetésekor, akkor az utalvány kiállítása, vagy megrendelése során már újabb árengedmény nem íródik jóvá az Árengedmény-számlán, hiszen az már megtörtént akkor, amikor Törzsvásárló az utalványt lefoglalózta! Így újabb Jogot sem szerezhet Törzsvásárló, hiszen az utalványhoz tartozó árengedményt és azon keresztül a Jogot már megkapta a foglaló megfizetésekor. Amennyiben a foglaló felhasználásakor ismételten árengedményt és Jogot kaphatna Törzsvásárló, akkor azt duplán kapná meg. Így tehát ebben az esetben, az utalvány értékének a kifizetésekor, már csak a Törzsvásárlói visszatérítések és az Ajánlói visszatérítések keletkeznek az Inlernet-Rendszerben, amelyek a Jutalékszámlákra kerülnek jóváírásra.

Az utalványok készpénzre történő beváltása nem megengedett!

Az utalványok bármely módon történő hamisítása büntetőjogi felelősséget vonhat maga után, ezért (is) tilos!

Az Inlernet-Rendszer működése

Inlernet-Osztályok:

A Termékpartnereknél bonyolított eltérő értékű, illetve nagyságrendű vásárlások és szolgáltatások igénybevétele miatt, az Inlernet-Rendszerben hat különböző érték-kategóriájú Inlernet-Osztály van, melyeket a lentebbi táblázat tartalmaz. Az egyes Inlernet-Osztályokban eltérő nagyságú árengedménnyel, vagy utalvány foglalózással szerezhet Törzsvásárló Jogokat és ezek meghatározott szimmetrikus darabszáma esetén, eltérő összegű Jog jutalékok generálódnak.

Törzsvásárló szabadon eldöntheti, hogy a vásárlásaiból keletkezett árengedményt melyik Inlernet-Osztályban kívánja Jog megszerzésére felhasználni, amennyiben az Árengedmény-számla egyenlege ezt lehetővé teszi.

Törzsvásárló szabadon eldöntheti, hogy melyik Inlernet-Osztályban kíván Jogot szerezni az utalvány foglalózása során, ezért a döntése szerinti Osztályhoz tartozó utalvány foglaló értéket kell kiválasztania.

Az egyes Jogok kizárólag a saját Osztályuknak megfelelő Jogok közé helyezhetőek el, másik Osztályba nem.

Ez egyes Inlernet-Osztályokban lévő Jogok külön-külön alkotnak önálló, egymástól független Jog-fát az Inlernet-Rendszerben.

Vásárlási utalvány részértékének megfizetése, az utalvány lefoglalózása:

Olyan kiadásokra, amelyek nagyobb értékűek, mint házvásárlás, házépítés, átépítés, üdülés, gépkocsi vásárlás, vagy karácsonyi ajándékok vásárlása, tehát olyan vásárlásokra, amelyek nem azonnal történnek meg, hanem Törzsvásárló csak tervezi őket a jövőben, Törzsvásárló lefoglalózhat vásárlási utalványokat az Inlernet-Rendszerben. Azaz a vásárlási utalvány értékének csak egy részét fizeti ki, mely jogilag foglalónak minősül a Ptk. vonatkozó rendelkezései értelmében.

Az utalvány lefoglalózásával Törzsvásárló kifejezi az Inlernet Termékpartnereknél tervezett vásárlási szándékát és ez iránt elkötelezettséget vállal. A foglaló értékét készpénzben nem igényelheti vissza Törzsvásárló, azt kizárólag kiegészítheti egy termék, vagy szolgáltatás kifizetésére szánt utalvány teljes értékére az ÁSZF 2. számú mellékletének szabályzásával, vagy a Termékpartnereknél megvalósított vásárlásai után kapott árengedmények erejéig, az ezen melléklet alábbi részében („Az utalvány foglaló készpénzre való visszaváltása”) bővebben kifejtett módon készpénzre visszaválthatja.

Tehát az utalvány lefoglalózásával Törzsvásárló elkötelezi magát a vásárlásra, a Termékpartner és az Inlernet pedig biztos lehet afelől, hogy Törzsvásárló előbb, vagy utóbb a foglalóra szánt összeget levásárolja valamelyik Termékpartnernél, ezzel jutalékot termelve az Inlernetnek és Törzsvásárló Ajánlóinak, valamint visszatérítéseket, árengedményeket termelve saját magának.

A vásárlási utalvány lefoglalózása és foglalójának kifizetése után Törzsvásárló jogosult az Árengedmény-számlájára a foglaló értékével megegyező összeg jóváírására, mely a foglaló összege által meghatározott Inlernet-Osztályban egy Jog megszerzésére és elhelyezésére ad lehetőséget. Az Árengedmény-számlán a foglalózás során a foglaló értékével megegyező összeg jóváírása automatikusan történik, mint ahogy annak a levonása is, ha Törzsvásárló megszerzi az adott Osztályban a Jogot. Mivel különböző nagyságrendű vásárlásokat bonyolíthatnak Törzsvásárlók az Inlernet-Rendszerben, ezért az egyes Osztályokban különböző foglaló értékek kerültek meghatározásra.

Mivel a vásárlások által elért árengedményekből és a tervezett vásárlási szándék iránti elkötelezettség jeléül letett utalvány foglalózással ugyanolyan típusú Jogok keletkeznek, ezért egy Jog megszerzéséhez ugyanolyan Árengedmény-számla egyenleg szükséges, mint amekkora vásárlási utalvány foglaló érték.

Az egyes Inlernet-Osztályokhoz meghatározott utalvány foglaló értékek:

Inlernet-Osztály Foglaló értéke
I. 12 000 Ft
II. 36 000 Ft
III. 100 000 Ft
IV. 300 000 Ft
V. 900 000 Ft
VI. 1 800 000 Ft

Bármelyik Inlernet-Osztálynak megfelelő foglaló fizetésnél, a lefoglalózott utalvány kiegészítése bármikor lehetséges, nincs időkorlát. Így a foglaló összege felhasználható bármikor vásárlásra, amennyiben az az ÁSZF 5.12. pontjának rendelkezései és az ÁSZF 2. számú melléklete alapján kiegészítésre kerül a teljes utalvány értékre.

A foglaló összege, arányosan részletekben és egészében is felhasználható az utalvány kiegészítése során, függően a kívánt utalvány teljes értékétől.

Példa:
Utalvány foglalózás értéke: 12.000,- Ft
Termékpartner árengedménye ahol a rész-, vagy teljes utalványérték beváltásra kerül: 10%
Teljes utalvány érték az Utalvány Értéktáblázat (ÁSZF 2. számú melléklet) szerint: 200.000,- Ft
Az igényelt rész-utalvány értéke: 20.000,- Ft
A rész-utalvány érték és a teljes utalvány érték aránya: 20.000,- Ft / 200.000,- Ft = 0,1
Azaz az igényelt rész-utalvány 10%-a a teljes utalvány értéknek.
Ezért a foglaló teljes értékéből 10% kerülhet felhasználásra a rész-utalvány rendelése során: 12.000,- Ft-ból 1.200,- Ft
Az 1.200,- Ft foglalóból vett összeget 18.800,- Ft-tal szükséges kiegészíteni, hogy átvehető legyen a 20.000,- Ft-os rész-utalvány.
A foglaló összegéből megmaradt a 90%, azaz 10.800,- Ft, mely egy, vagy több jövőbeni rész-utalvány kifizetése során felhasználható a fentiek szerint.

Ha a lefoglalózott utalvány felhasználásra kerül az utalvány kifizetésekor, akkor az utalvány kiállítása, vagy megrendelése során már újabb árengedmény nem íródik jóvá az Árengedmény-számlán, hiszen az már megtörtént akkor, amikor Törzsvásárló az utalványt lefoglalózta! Így újabb Jogot sem szerezhet Törzsvásárló, hiszen az utalványhoz tartozó árengedményt és azon keresztül a Jogot már megkapta a foglaló megfizetésekor. Amennyiben a foglaló felhasználásakor ismételten árengedményt és Jogot kaphatna Törzsvásárló, akkor azt duplán kapná meg. Így tehát ebben az esetben, az utalvány értékének a kifizetésekor, már csak a Törzsvásárlói visszatérítések és az Ajánlói visszatérítések keletkeznek az Inlernet-Rendszerben, melyek a Jutalékszámlákra kerülnek jóváírásra.

Kereskedelmi árengedmény:

A Termékpartnereknél történő vásárlásoknál, vagy szolgáltatások igénybevételekor, minden alkalommal, (amennyiben egy nem utalványos vásárlás esetén azt a Termékpartner az Inlernet-Rendszerben rögzíti) Törzsvásárlónak egy úgynevezett árengedménye keletkezik. Ez a kereskedelmi árengedmény elszámolásra kerül az Inlernet-Rendszeren belül.

Az Inlernet minden Termékpartnerrel szerződésben megállapodott egy jutalékban, melynek az Inlernet kezelési költségének levonása után fennmaradó része megfelel a kereskedelmi árengedménynek. A kereskedelmi árengedmény mértéke a kezelési költség levonása nélkül Termékpartnerenként az Inlernet-Weboldalon (www.inlernet.com), a Termékpartnerek résznél megtalálható.

A kereskedelmi árengedményből a Törzsvásárlói- és Ajánlói visszatérítések kerülnek kifizetésre közvetlenül Törzsvásárlóknak a Jutalékszámláikra, a maradék árengedmény pedig Törzsvásárló Árengedmény-számlájára könyvelődik, amelynek megfelelő egyenlege után Törzsvásárló az Inlernet-Rendszerben Jogokat szerezhet.

Az egyes Inlernet-Osztályokban a Jog megszerzéséhez meghatározott Árengedmény-számla egyenlegek:

Inlernet-Osztályok Árengedmény-számla egyenlege
I. 12 000 Ft
II. 36 000 Ft
III. 100 000 Ft
IV. 300 000 Ft
V. 900 000 Ft
VI. 1 800 000 Ft

Törzsvásárló a Jutalék-, és Árengedmény-számláit és az azokra való könyveléseket, egyenlegeiket nyomon követheti a személyes Webirodájában.

Az utalvány foglaló készpénzre való visszaváltása:

Az utalvány lefoglalózásával Törzsvásárló kifejezi az Inlernet Termékpartnereknél tervezett vásárlási szándékát és ez iránt elkötelezettséget vállal. Amennyiben az utalvány rendelés során Törzsvásárló nem kívánja felhasználni az utalványokra letett foglalók összegét, de a foglalókat mégis szeretné újra készpénzre váltani, akkor a Webirodájában a Beállítások menüpontban történő átállítással a foglalók összegét az alábbiak szerint ismételten készpénzre válthatja.

Mivel a vásárlási szándék iránti elkötelezettségét Törzsvásárló nem változtathatja meg, ezért a foglalók készpénzre váltásához mindenképpen vásárolnia szükséges a Termékpartnereknél.

Amennyiben a vásárlás során nem utalvánnyal fizet, vagy utalvánnyal fizet, de nem használja fel a foglalók összegét Törzsvásárló és a Webirodájában a Beállítások menüpont alatt átállította a foglalók felhasználásának módját „Készpénz”-re, abban az esetben a vásárlás során keletkező jutalékból, az Árengedmény-számlára könyvelődő összeg erejéig, de maximum a letett foglalók összegéig, Törzsvásárló Jutalékszámláján íródik jóvá az összeg. Az így jóváírt összegek a Jutalékszámláról kéthetente átutalásra kerülhetnek Törzsvásárló bankszámlájára, azaz a foglalóit újra készpénzre válthatja Törzsvásárló.

Ha Törzsvásárló a foglaló készpénzre való visszaváltását választja, akkor az Árengedmény-számlára nincs könyvelés, helyette az összeg a Jutalékszámlára könyvelődik. Tehát újabb Jogokat így nem szerezhet Törzsvásárló a vásárlásai segítségével.

A Jutalékszámlára való könyvelése a foglalóknak csak akkor történik meg, ha a termékpartneri jutalék jóváírás pillanatában Törzsvásárló Webirodája a foglaló felhasználásának módjánál „Készpénz”-re van állítva. Tehát nem az számít, hogy a vásárláskor miként volt beállítva a Webiroda, hanem az, hogy a jutalék jóváírásakor hogyan van beállítva.

A Jutalékszámlán való jóváírása a foglalónak kizárólag a vásárlás miatt keletkező jutalékból, az Árengedmény-számlára könyvelődő összeg mértékéig (a jutalék 60%-a) lehetséges. Ha a foglaló ilyen módon teljes egészében visszaváltásra került készpénzre, akkor a továbbiakban nem lehetséges ezt a beállítást választania Törzsvásárlónak.

Törzsvásárlói visszatérítés és Ajánlói visszatérítés:

Törzsvásárló a Termékpartnereknél lebonyolított saját vásárlásai után, a bruttó vásárlási érték árengedményének a 10%-át Törzsvásárlói visszatérítésként, minden további feltétel nélkül visszakapja az Inlernettől.

Példa:
Termékpartner árengedménye: 10%,
a vásárlási érték: 100.000,- Ft,
az árengedmény értéke: 10.000,- Ft
a Törzsvásárlói visszatérítés: 1.000,- Ft

A Törzsvásárlói visszatérítés Törzsvásárló Jutalékszámláján íródik jóvá, az Inlernet-Utalványok megrendelésekor, vagy Törzsvásárló nem utalványos vásárlása esetén, amennyiben a Termékpartnertől megérkezett az Inlernet bankszámlájára a jutalék és az könyvelésre került az Inlernet-Rendszerben.

Törzsvásárló Instruktora, az Instruktor Instruktora, az Instruktor Instruktorának az Instruktora és az Ő Instruktora (négy szinten felfelé) Törzsvásárló vásárlásai után, a bruttó vásárlási érték árengedményének az 5%-5%-5%-5%-át Ajánló visszatérítésként, minden további feltétel nélkül megkapják az Inlernettől.

Példa:
Termékpartner árengedménye: 10%,
a vásárlási érték: 100.000,- Ft,
az árengedmény értéke: 10.000,- Ft
az Ajánlói visszatérítések: 4 x 500,- Ft

Az Ajánlói visszatérítések Instruktorok Jutalékszámláin íródnak jóvá, az Inlernet-Utalványok megrendelésekor, vagy Törzsvásárló nem utalványos vásárlása esetén, amennyiben a Termékpartnertől megérkezett az Inlernet bankszámlájára a jutalék és az könyvelésre került az Inlernet-Rendszerben.

Törzsvásárlói- és Ajánlói visszatérítések kizárólag a termékpartneri forgalom létrejöttével keletkeznek, tehát vásárlási utalvány foglalózással nem. Az utalvány foglalózással még nem keletkezik a Termékpartnernél forgalom, csak akkor, ha a foglaló értékét kiegészíti a teljes utalvány értékre Törzsvásárló és vásárol, fizet az Inlernet-Utalvánnyal.

A fenti visszatérítések és az Inlernet jutaléka (Törzsvásárló vásárlásai után, a bruttó vásárlási érték árengedményének a 10% -a) után fennmaradó árengedmény (azaz a teljes árengedmény 60%-a) Törzsvásárló Árengedmény-számlájára kerül jóváírásra, amely meghatározott értéke után Törzsvásárló Jogokat szerezhet az Inlernet-Rendszerben.

Jogok az Inlernet-Rendszerben:

Amennyiben Törzsvásárló Árengedmény-számlájának egyenlege eléri a minimum 12.000 Ft -ot, abban az esetben az Inlernet-Rendszerben úgynevezett „Jog”-ot szerezhet és azt elhelyezheti a Jog Osztályának megfelelő személyes Jog-fájában. Ugyanilyen Jogot szerezhet Törzsvásárló akkor is, ha vásárlási utalványt foglalóz le az Inlernet-Rendszerben.

Jogot kizárólag „szerezni” lehet a Termékpartnereknél történő vásárlásokon keresztül, vagy a Termékpartnereknél a jövőben történő vásárlásra való elkötelezettség kinyilvánításával, azaz utalvány foglalózással, az előzőek szerint.

Tehát Jogot pénzért, vagy bármilyen más ellenszolgáltatásért közvetlenül megvásárolni NEM lehetséges az Inlernet-Rendszerben!

A Jog, mint ahogy a neve is mutatja, feljogosítja Törzsvásárlót különböző jutalék típusok és különböző úgynevezett Bónusz-Jogok megszerzésére. Ezek mértékét, feltételeit ezen melléklet végén szereplő táblázatok tartalmazzák.

Mivel a vásárlások által elért árengedményekből és a tervezett vásárlási szándék iránti elkötelezettség jeléül letett utalvány foglalózással ugyanolyan típusú Jogok keletkeznek, ezért egy Jog megszerzéséhez ugyanolyan Árengedmény-számla egyenleg szükséges, mint amekkora vásárlási utalvány foglaló érték.

Törzsvásárlói visszatérítések, Ajánlói visszatérítések, árengedmények megszerzéséhez, vagy újabb Törzsvásárlók ajánlásához nem szükséges Joggal rendelkeznie Törzsvásárlónak.

Az Inlernet-Rendszerben szerzett Jogok kapcsolódhatnak a régebben szerzett (Régi-Rendszer) különböző típusú Jogokhoz, mint pl.: a Classic Joghoz, a Modern Joghoz, Bónusz-Joghoz. Az egyes Jog típusok az általuk generált jutalékokban, utalványokban, Bónusz-Jogokban, valamint azoknak feltételeiben eltérnek egymástól (lásd még 3. számú mellékletet).

Az Inlernet-Rendszerben Törzsvásárló kizárólag Inlernet-Jogokat és Inlernet Bónusz-Jogokat szerezhet, tehát nincs lehetősége Classic-, vagy Modern Jog szerzésére.

Amennyiben Törzsvásárló rendelkezik legalább egy darab Joggal, abban az esetben a Jog mögé újabb megszerzett Jogokat helyezhet el.

A Jogok Osztályonként különböző, az alábbi táblázat szerinti sorszámot kapnak.

Inlernet-Osztályok Jogok sorszáma
I. I.0001-től
II. II.0001-től
III. III.0001-től
IV. IV.0001-től
V. V.0001-től
VI. VI.0001-től

A Jogok elhelyezése:

Törzsvásárló első Joga minden Inlernet-Osztályban az Instruktora (Ajánló, aki az Inlernetet ajánlotta Törzsvásárlónak) által, vagy Instruktor Instruktora, stb. által, illetve 2 hét eltelte után, segítségképpen az Inlernet-Rendszer által kerül elhelyezésre Instruktor személyes Jog-fájába, az első Jogától kiindulva, a fa egyensúlya szempontjából az ideális helyre. A Jog-fa egyensúlyi állapota annyit jelent, hogy a bináris rendszerben a Jog-fa mindkét ágán ugyanannyi darab Jog szerepel.

Törzsvásárló bármely Inlernet országban szerezhet Jogot abban az Inlernet-Osztályban, amelyikben már a hazai országában (ahol Törzsvásárló regisztrált az Inlernet-Rendszerbe) rendelkezik Joggal. Egy adott Inlernet-Osztályban az első Jog minden esetben a hazai ország Jog-fájába kerül elhelyezésre. Jog szerzése bármely országban lévő Termékpartnerhez történő vásárlási utalvány foglalózással, vagy bármely országban megvalósult vásárlás után, az Árengedmény-számlára jóváírt összegekből lehetséges.

Egy Jog alá minden esetben csak kettő (felülre egy, és alulra egy) újabb Jog helyezhető el, úgynevezett bináris módon. Törzsvásárló személyes Webirodájában a Jogok balról jobbra helyezkednek el, ami a Rendszer értelmezésében annyit jelent, hogy a bal oldali Jog alatt szerepelnek a jobb oldali Jogok. A bináris elv miatt a bal oldali Joghoz közvetlenül csak kettő darab Jog csatlakozhat jobbról (csak kettő darab Jog lehet alatta), egy felülre, egy pedig alulra. Ez alapján megkülönböztethető egy jobb oldali felső Jog és egy jobb oldali alsó Jog, amelyek mindketten a bal oldali Joghoz csatlakoznak közvetlenül jobbról.

A még el nem helyezett Jogok „várólistás” Jogként szerepelnek az Inlernet-Rendszerben, alájuk Törzsvásárló elhelyezhet további Jogokat, de Instruktorának a saját és Törzsvásárló érdekében haladéktalanul (legkésőbb 2 héten belül) el kell helyeznie a saját Jog-fájába ezeket a várólistás Jogokat, ellentétes esetben erről az Inlernet-Rendszer automatikusan gondoskodik. A várólistás Jogok keletkezéséről és azok elhelyezésének szükségességéről Instruktorok értesítést kapnak.

Egy Jog elhelyezése után annak pozícióját megváltoztatni már nem lehetséges, ezért a Jog elhelyezésekor Törzsvásárlónak körültekintően kell eljárnia. Az Inlernet semmilyen felelősséget nem vállal a nem ideális helyre elhelyezett Jogokból keletkező, Törzsvásárlót ért károkért.

Az Inlernet-Rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a Jogokat a Rendszer helyezze el automatikusan Törzsvásárló helyett. Ezt az opciót Törzsvásárló a személyes Webirodájában a Beállítások és a Jog elhelyezése, jóváírása menüpontok alatt állíthatja be. Az automatikus Jog elhelyezés esetén Törzsvásárló kiválaszthatja, hogy a Rendszer melyik Inlernet ország Jog-fájába, ott melyik Jogtól (ország első Jogától, vagy Törzsvásárló első Jogától) kiindulva helyezze el a Jogot. Ha az ország első Jogától kiindulva helyezi el a Rendszer a Jogot, akkor a Jog a Jog-fában balról jobbra és fentről lefelé az első üres Jog-helyre kerül elhelyezésre. Ha Törzsvásárló első Jogától kiindulva helyezi el a Rendszer a Jogot, akkor az a személyes Jog-fa egyensúlya szempontjából az ideális helyre kerül elhelyezésre.

Amennyiben Instruktor az automatikus Jog elhelyezést választotta, abban az esetben az Inlernet-Rendszer azonnal elhelyezi Törzsvásárló első Jogát az Instruktor legelőször megszerzett Jogától kiindulva, a Jog-fa egyensúlya szempontjából az ideális helyre. Minden további elhelyezést Törzsvásárló, illetve automatikus Jog elhelyezés esetén, segítségképpen, az Inlernet-Rendszer végez.

Az Inlernet semmilyen felelősséget nem vállal az automatikus Jog elhelyezés miatt keletkező, Törzsvásárlót ért károkért.

A Jogok megtekinthetők, kereshetők és elhelyezhetők (amennyiben még nem történt meg az elhelyezésük) Törzsvásárló személyes Webirodájában.

Inlernet Bónusz-Jogok: (lásd.: ezen melléklet végén lévő Jog jutalék és Bónusz-Jog táblázatokat)

Törzsvásárló az egyes jutalék típusokon felül úgynevezett „Inlernet Bónusz-Jogokat" kaphat az Inlernet-Rendszerben az Inlernet típusú Jogok és Inlernet Bónusz-Jogok után.

Az Inlernet-Rendszer lehetővé teszi, hogy az Inlernet Bónusz-Jogokat, típustól függően, Törzsvásárló szabadon elhelyezze a Rendszer által meghatározott Inlernet ország Jog-fájában, bármelyik szabad Jog-helyre.

Az Inlernet Bónusz-Jogok a Jog-fába a Jogokhoz hasonlóan kapcsolódnak és a felettük álló Jogok darabszámát azonnal megnövelik.

Az Inlernet Bónusz-Jogokból, az Inlernet Jogokkal megegyezően keletkeznek Jog jutalékok, melyek az Inlernet Jogok után járó Jog jutalékokkal megegyeznek.

Az Inlernet Bónusz-Jogok Osztályonként különböző, az alábbi táblázat szerinti sorszámot kapnak.

Inlernet-Osztályok Bónusz-Jogok sorszáma
I. I.B.001-től
II. II.B.001-től
III. III.B.001-től
IV. IV.B.001-től
V. V.B.001-től
VI. VI.B.001-től

A három különböző Inlernet Bónusz-Jog szerzése és elhelyezése a Jog-fában az alábbiakban részletezett feltételekkel történik:

Nemzetközi Inlernet Bónusz-Jog:

Az Inlernet-Rendszer a Nemzetközi Inlernet Bónusz-Jog esetén, az Inlernet országok Jog-fái közül véletlenszerűen, de az egyes országok Jog termelése alapján súlyozottan választ egy Jog-fát.

Ezt követően a kiválasztott ország első Jogától kiindulva, balról jobbra és fentről lefelé az első üres Jog-helyre kerül elhelyezésre a Nemzetközi Inlernet Bónusz-Jog. Ezáltal a Jog-fák eleje folyamatosan és automatikusan feltöltődik Nemzetközi Bónusz Jogokkal.

Nemzeti Inlernet Bónusz-Jog:

Az Inlernet-Rendszer a Nemzeti Inlernet Bónusz-Jog esetén, ugyanazon Inlernet ország Törzsvásárlói közül véletlenszerűen választ egyet, amelyik ország Rendszerébe Törzsvásárló regisztrálta magát.

A véletlenszerű kiválasztás azon Törzsvásárlók között történik, akik a Nemzeti Bónusz Jog keletkezését megelőző hónapban 40.000 Ft felett vásároltak a Termékpartnereknél.

Törzsvásárló annyiszor 2 eséllyel tudja megnövelni részvételét a sorsoláson, ahányszor 10.000 Ft-tal vásárolt 40.000 Ft felett.

Tehát havi 40.000 Ft értékű vásárlás esetén egyszer, havi 50.000 Ft értékű vásárlás esetén háromszor, havi 60.000 Ft értékű vásárlás esetén ötször, stb. szerepel a sorsoláson Törzsvásárló, így az esélye a Bónusz-Jog elhelyezésre ennyivel növekszik.

Az így kiválasztott Törzsvásárlónak felkínálja a Rendszer a Bónusz-Jogot elhelyezésre, aki tetszése szerinti helyre elhelyezheti azt az adott országban lévő Jog-fába.

Így Törzsvásárló minél magasabb összeget költ havonta Termékpartnereknél, annál nagyobb esélye lesz a Bónusz-Jog elhelyezésére. Ezáltal nemcsak a vásárlásai során kap vissza árengedményeket, hanem a sorsoláson megkapott Bónusz-Jogokkal is növelni tudja a Jog jutalékait.

Automatikus Jog elhelyezésen lévő Törzsvásárló számára az Inlernet-Rendszer, - kiindulva attól a Jogtól, amelyet Törzsvásárló legelőször szerzett meg az adott Osztályban, - a Jog-fa szimmetrizációja szempontjából az ideális helyre helyezi el a Nemzeti Inlernet Bónusz-Jogot.

Személyes Inlernet Bónusz-Jog:

A Személyes Inlernet Bónusz-Jogot, a Jog tulajdonosa szabadon elhelyezheti a Jog-fájába.

Az automatikus Jog elhelyezés esetén Törzsvásárló kiválaszthatja, hogy a Rendszer melyik Inlernet ország Jog-fájába, ott melyik Jogtól (ország első Jogától, vagy Törzsvásárló első Jogától) kiindulva helyezze el a Személyes Inlernet Bónusz-Jogot. Ha az ország első Jogától kiindulva helyezi el a Rendszer a Személyes Inlernet Bónusz-Jogot, akkor a Jog a Jog-fában balról jobbra és fentről lefelé az első üres Jog-helyre kerül elhelyezésre. Ha Törzsvásárló első Jogától kiindulva helyezi el a Rendszer a Személyes Inlernet Bónusz-Jogot, akkor az a személyes Jog-fa egyensúlya szempontjából az ideális helyre kerül elhelyezésre.

Amennyiben Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Személyes Inlernet Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Személyes Inlernet Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

A Személyes Inlernet Bónusz-Jogok értéke az egyes Osztályokban:

Inlernet-Osztályok Bónusz-Jog értéke
I. 9 000 Ft
II. 27 000 Ft
III. 75 000 Ft
IV. 225 000 Ft
V. 675 000 Ft
VI. 1 350 000 Ft

Az Inlernet Bónusz-Jogok alacsonyabb értékűek, mint a normál Inlernet Jogok, mert nem keletkeztetnek Karrier jutalékokat, valamint Karrier Egységeket.

A Személyes Inlernet Bónusz-Jogok átlépése egy magasabb, vagy alacsonyabb Osztályba:

Az átlépések újabb Személyes Bónusz-Jogokként számítanak az adott Osztályban, amelybe átléptek. Az átlépésekhez szükséges Jog darabszámokat ezen melléklet végén lévő Jog jutalék és Bónusz-Jog táblázatok tartalmazzák.

Az átlépések során létrejött Inlernet Bónusz-Jogokból származó Jog jutalékok és Bónusz-Jogok az adott magasabb, vagy alacsonyabb Osztályban lévő Inlernet Bónusz-Jogok után járó Jog jutalékokkal és Bónusz-Jogokkal megegyeznek.

A Személyes Inlernet Bónusz-Jog esetén, ha nem rendelkezik Törzsvásárló saját Joggal a magasabb, vagy az alacsonyabb Osztályban, akkor az Instruktora, vagy Instruktor Instruktora, stb. helyezheti el azt.

Az átlépésnél (magasabb, vagy alacsonyabb Osztályban is) az Inlernet Bónusz-Jogot, a Jog tulajdonosa szabadon elhelyezheti a Jog-fájába, az adott Osztályban lévő bármelyik üres Jog-helyre.

Az automatikus Jog elhelyezés esetén Törzsvásárló kiválaszthatja, hogy a Rendszer melyik Inlernet ország Jog-fájába, ott melyik Jogtól (ország első Jogától, vagy Törzsvásárló első Jogától) kiindulva helyezze el a magasabb, vagy alacsonyabb Osztályba járó Személyes Inlernet Bónusz-Jogot. Ha az ország első Jogától kiindulva helyezi el a Rendszer a magasabb, vagy alacsonyabb Osztályba járó Személyes Inlernet Bónusz-Jogot, akkor a Jog a Jog-fában balról jobbra és fentről lefelé az első üres Jog-helyre kerül elhelyezésre. Ha Törzsvásárló első Jogától kiindulva helyezi el a Rendszer a Személyes Inlernet Bónusz-Jogot, akkor az a személyes Jog-fa egyensúlya szempontjából az ideális helyre kerül elhelyezésre.

Amennyiben Törzsvásárló az átlépés során kapott Személyes Inlernet Bónusz Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

Matrica Bónusz-Jog:

Törzsvásárló, aki az Inlernet által megvizsgált és megfelelő állapotúnak ítélt gépjárművel rendelkezik, lehetőséget kap arra, hogy a gépjárművére az Inlernetet, saját telefonszámát és ajánlói weboldalát reklámozó matrica együttest felhelyeztessen. A reklám az első két ajtón egy-egy nagyméretű Inlernet logót, a "Teremtsen értéket vásárlásaival!" szlogent, az Inlernet-Weboldal (www.inlernet.com, vagy saját Inlernet ajánlói weboldal) címét és a Törzsvásárló saját mobiltelefonszámát jelenti.
A gépjármű hátulján szintén a fentiek jelennek meg a logó kivételével.

Törzsvásárló a reklám matricát saját költségén, az Inlernet engedélyével és az Inlernet által előírt módon és szakműhelyben helyeztetheti fel a gépjárműjére!

Az a Törzsvásárló, aki felhelyezteti a matricákat gépjárműjére és az alábbi feltételeket maradéktalanul teljesíti és betartja, jogosult háromhavonta, a 3. hónapot követően egy darab Matrica Bónusz-Jogra.

A Matrica Bónusz-Jog további feltételei:

- Törzsvásárlónak minden harmadik hónapban belépődíjat fizetve, végig részt kell vennie az Inlernet által szervezett Inlernet-Napon,
- háromhavonta egyszer a gépjárművet be kell mutatni az Inlernet-Napon az Inlernet által megbízott Ellenőrnek,
- a gépjárművet tisztán kell tartania Törzsvásárlónak,
- három hónap alatt legalább 2000 kilométer szükséges megtenni a gépjárművel.

A Matrica Bónusz-Jog kizárólag a fenti összes feltétel megvalósulása esetén jár és igényelhető. A Matrica Bónusz-Jogot háromhavonta Törzsvásárlónak kell igényelnie elektronikus levélben az Inlernettől.

Az így kapott Matrica Bónusz-Jog feltételei megegyeznek a Személyes Bónusz-Jogra vonatkozó feltételekkel.

Jog jutalékok: (lásd.: ezen melléklet végén lévő Jog jutalék és Bónusz-Jog táblázatokat)

A bináris Jog-fa mindkét oldalán (felül-alul) lévő Jogok megszámolásra kerülnek, Törzsvásárló saját és az általa ajánlott Törzsvásárlók Jogaival, valamint a fában lévő Bónusz-Jogokkal együtt. Az első Jog jutalék fizetése akkor történik meg az Inlernet Jogok esetében, ha mindkét oldalon legalább egy-egy darab Jog szerepel. Jog jutalék kifizetésének a feltétele a megfelelő darabszámú Jogok megléte Törzsvásárló Jog-fájában, melyet ezen melléklet végén szereplő táblázatok tartalmaznak.

Az egyéb, nem Inlernet Jogokhoz (Classic-, Modern Jog) tartozó Jog jutalékokat, feltételeket az ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza.

A Régi-Rendszerből származó Jogok után a jutalékokat és a felhasználható utalvány foglalókat, - a törzsvásárlói ÁSZF és mellékletei szerint, - a Régi-Rendszer kötelezettsége (tehát nem az Inlernet kötelezettsége) Törzsvásárló részére megfizetni. E tekintetben az Inlernet kizárólag teljesítési megbízottként járhat el, de nem jogutódként és nem kötelezettként.

Az Inlernet-Rendszer Törzsvásárlót arra motiválja, hogy a Jog-fája mindkét oldalán azonos darabszámú Jogokkal rendelkezzen, így egy szimmetrikus, egyensúlyban lévő Jog-fát építsen fel. Az egyensúlyban lévő Jog-fa generálja a legmagasabb és legtöbb Jog jutalékot.

A Jog jutalékok Törzsvásárló Jutalékszámláján íródnak jóvá a megfelelő Jog darabszámok elérésekor.

A különböző Inlernet-Osztályokban különböző értékű Jog jutalékok keletkeznek Törzsvásárlónak.

Amennyiben egy Jog többet már nem termel jutalékot és Bónusz-Jogot, abban az esetben a „Kifutott” elnevezést kapja. A kifutott státuszhoz szükséges Jog darabszámokat ezen melléklet végén lévő táblázatok tartalmazzák.

Jog jutalékok kizárólag személyes, saját vásárlásokból is keletkezhetnek. Ehhez nem szükséges az Inlernetet új Törzsvásárlóknak továbbajánlani.

Kizárólag vásárlási utalvány rendelés során felhasználható Jog jutalékok:

Amennyiben Törzsvásárló Jog-fájában az I.-II. Inlernet-Osztályban 30-30 darab Jog, a III.-V. Inlernet-Osztályban 24-24 darab Jog, és a VI. Inlernet-Osztályban 18-18 darab Jog szerepel a bináris Jog-fa mindkét oldalán (felül-alul), akkor Törzsvásárló vásárlási utalványban felhasználható Jog-jutalékra jogosult, melynek értéke az Utalványszámláján íródik jóvá.

Az Utalványszámlán lévő összegekből kizárólag az Inlernet Termékpartnereknél beváltható Inlernet-Utalvány rendelhető, de annak megrendelése nem kötelező. Az Utalványszámlán rajta maradnak a jóváírt összegek mindaddig, amíg azokat Törzsvásárló el nem költi utalvány rendelésre.

Vásárlási utalvány rendelésre felhasználható Jog jutalékok kizárólag személyes, saját vásárlásokból is keletkezhetnek. Ehhez nem szükséges az Inlernetet új Törzsvásárlóknak továbbajánlani.

Az egyes Inlernet-Osztályokban megszerezhető, Utalványszámlára könyvelődő összegek:

Inlernet-Osztályok A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma (felül / alul) Jog jutalék az Utalványszámlára
I. 30 / 30 92 000 Ft
II. 30 / 30 276 000 Ft
III. 24 / 24 474 000 Ft
IV. 24 / 24 1 422 000 Ft
V. 24 / 24 4 266 000 Ft
VI. 18 / 18 7 777 777 Ft

Amennyiben Törzsvásárló a Jog jutaléknak az Utalványszámlára való könyvelését megelőző naptári hónapban minimum 90.000,- Ft-ért vásárolt a Termékpartnereknél, abban az esetben nem az Utalványszámlájára, hanem a Jutalékszámlájára könyvelődik egy hónapon keresztül minden olyan összeg, ami egyébként az Utalványszámlára könyvelődött volna.

(Ez vonatkozik a fentebb részletezett Bónusz-Jogok értékére is.)

Ezáltal Törzsvásárló bárhol elköltheti az így szerzett összegeket, nemcsak Termékpartnernél és nemcsak utalvány formájában, hanem akár átutaltathatja az Inlernettel bankszámlájára is.

Ajánlói jutalék és Ajánlói jutalék különbség: (lásd.: lentebb a táblázat)

Törzsvásárló egy úgynevezett Ajánlói jutalékra jogosult az általa ajánlott, közvetlen Törzsvásárlók ajánlása és szakmai gondozása miatt.

Törzsvásárló egy úgynevezett Ajánlói jutalék különbségre jogosult a csoportjában lévő, de nem általa ajánlott, közvetett Törzsvásárlók szakmai gondozása miatt.

Az Ajánlói jutalék Törzsvásárló csoportjába tartozó, közvetlen általa ajánlott Törzsvásárlók Jog jutalékának, az alábbi Ajánlói jutalék táblázat által meghatározott százaléka, mely nagyságát Törzsvásárló pozíciója határozza meg.

Az Ajánlói jutalék különbség Törzsvásárló csoportjába tartozó, közvetett (nem általa ajánlott) Törzsvásárlók Jog jutalékának, az alábbi Ajánlói jutalék táblázat által meghatározott százalékok különbözete.

Pozíciók Ajánlói jutalék a Jog jutalék százalékában Ajánlói jutalék különbség a Jog jutalék százalékában
Száma Megnevezése
1. Sales Agent 7% 0%
2. Sales Advisor 10% 3%
3. Sales Manager 13% 3%
4. Group Manager 16% 3%
5. Team Director 19% 3%
6. Division Director 22% 3%
7. Owner Director 25% 3%

Ajánlói jutalék különbség csak akkor keletkezik, ha Törzsvásárló és az általa ajánlott Törzsvásárló, (akinek a csoportjába tartoznak az előbbi Törzsvásárló közvetett Törzsvásárlói) között karrier pozícióban van különbség.

Az Ajánlói jutalék különbség a fenti két Törzsvásárló pozíciójához tartozó Ajánlói jutalék különbsége.

Az Ajánlói jutalékok és jutalék különbségek Törzsvásárló Jutalékszámláján íródnak jóvá az aktuális Jog jutalék keletkezésekor.

Karrier Egységek az Inlernet-Rendszerben:

Törzsvásárló által az Inlernet-Rendszerben lebonyolított vásárlásai, egyéni forgalma, illetve az általa közvetlenül, vagy közvetve ajánlott Törzsvásárlók forgalma és így az Inlernet-Rendszerben kifejtett ajánlói, támogatói, gondozói és oktatói eredményességének objektív, a Rendszerben lévő Vezetőktől független, mérésére az Inlernet úgynevezett Karrier Egységeket alkalmaz. A Karrier Egységek darabszáma meghatározza Törzsvásárló Karrier pozícióját a Rendszerben, a pozíciója pedig meghatározza a különböző, neki járó jutalékok mértékét.

Amennyiben Törzsvásárló csoportjába tartozó közvetlen Törzsvásárlók Inlernet Jogot szereznek a Rendszerben, akkor Törzsvásárló a lentebbi Jog-egységérték táblázatban szereplő, a Jog Osztályától függő Saját Egységeket kap, melyek a Karrier jutalékának és a Karrier pozíciójának az alapját fogják képezni.

Amennyiben Törzsvásárló csoportjába tartozó közvetett Törzsvásárlók Inlernet Jogot szereznek a Rendszerben, akkor Törzsvásárló a lentebbi Jog-egységérték táblázatban szereplő, a Jog Osztályától függő Csoport Egységeket kap, melyek a Karrier jutalék különbségének és a Karrier pozíciójának az alapját fogják képezni.

Jog-egységérték táblázat:

Inlernet-Osztályok 1 db Jog
Karrier Egység-értéke
I. 1
II. 3
III. 10
IV. 30
V. 90
VI. 180

A keletkezett, megvalósult forgalom, vagy a jövőben keletkező, de már utalvány foglalózással lefixált, garantált jövőbeli forgalom kiinduló pontja alapján megkülönböztetésre kerültek az alábbi Karrier Egység típusok:

Saját Egységek:

Törzsvásárló „Saját Egység”-ei mindazok a Karrier Egységek, amelyek Törzsvásárló által közvetlenül beajánlott Törzsvásárlók, vásárlási utalványaira befizetett foglalói által, vagy az Ő árengedményeikből létrejött Jogok után keletkeznek. Törzsvásárló saját nevére szóló, saját törzsvásárlói azonosítójához tartozó Jogok Törzsvásárlónak nem számítanak Egységként. Azokat az egy szinttel feljebb lévő Törzsvásárló (azaz Instruktora, Ajánlója) kapja meg Saját Egységként.

Csoport Egységek:

Törzsvásárló „Csoport Egység”-ei mindazok a Karrier Egységek, amelyek Törzsvásárlóhoz közvetett módon tartozó Törzsvásárlók vásárlási utalványaira befizetett foglalói által, vagy az Ő árengedményeikből létrejött Jogok után keletkeznek.

Összes Egységek:

A Saját Egységek és a Csoport Egységek összege.

Karrier pozíciók az Inlernet-Rendszerben:

Az Inlernet-Rendszerben Törzsvásárló által összegyűjtött Összes Egységeknek a száma, azaz a Saját Egységek számának és a Csoport Egységek számának az összege, - melyek egy féléven keresztül összeadódnak, - határozza meg a Rendszerben lévő Karrier pozícióját Törzsvásárlónak az alábbi táblázat szerint.

Pozíciók A pozíciókhoz szükséges Saját és Csoport Egység összesen
Száma Megnevezése
1. Sales Agent 0
2. Sales Advisor 200
3. Sales Manager 600
4. Group Manager 2 000
5. Team Director 6 000
6. Division Director 20 000
7. Owner Director 60 000

Törzsvásárló saját- és csoportjának eredményeit mindig az egy félévben újonnan keletkezett Jogok után járó Egységek összessége adja.

Egy félév alatt a januártól júniusig és a júliustól decemberig tartó időszakot kell érteni, azzal, hogy a félév utolsó napja a június, illetve decemberi hónapok utolsó napja. Értelemszerűen a félév első napja a fenti napokat követő nap, azaz január, illetve július első napja.

Az egy féléven belül keletkezett Csoport és Saját Egységek a féléven belül folyamatosan összeadódnak, míg a következő félév elején a Csoport Egységek teljes egészében nullázódhatnak az Inlernet aktuális félévre vonatkozó üzleti döntésétől függően. Az Inlernet dönthet úgy, hogy a félév elején a Csoport Egységeket nem nullázza. A Saját Egységek minden egyes elszámolási félév kezdetén maximalizálásra kerülhetnek 3000 Egységben az Inlernet aktuális félévre vonatkozó üzleti döntésétől függően. Az Inlernet dönthet úgy, hogy a félév elején a Saját Egységeket nem csökkenti a maximális értékre. Nullázás és maximalizálás esetén az elszámolási félév induló Egysége Törzsvásárló regisztrációja óta addig megszerzett Saját Egységével egyenlő, de maximum 3000 Saját Egység lehet, mely a pozíciótól független.

Az új Jogok utáni Egységek és jutalékok naponta kerülnek elszámolásra az Inlernet-Rendszerben, tehát pozícióváltásra naponta van lehetőség, az Egység szerzésének napja utáni 0 óra és 1 óra között, melyet az Inlernet-Rendszer automatikusan elvégez.

A pozícióváltás időpontjáig az Egységek az alacsonyabb pozícióhoz tartozó jutalékokkal vannak elszámolva. Az Egységek jóváírásának a feltétele, hogy a Jog bekerüljön, azaz elhelyezésre kerüljön az aktuális Osztály Jog-fájába, melynek alapvető feltétele a Joghoz szükséges árengedmény beérkezése az Inlernet bankszámlájára és annak könyvelése a Rendszerbe, vagy utalvány foglaló esetén annak értékének a Webirodán keresztüli kifizetése.

A Karrier pozíciók elérése az Egységek miatt teljesen objektív szempontok alapján történik. Szubjektív döntés, így a Rendszerben lévő Vezetők véleménye nem kerül figyelembe vételre a pozíciók elérésénél.

Az Inlernet-Rendszerben elért Karrier pozíciók meghatározzák Törzsvásárló jutalék szintjét, feladatkörét és a Rendszerhez csatlakozott más Törzsvásárlók által a munkájának, teljesítményének, személyiségének megítélését, elismertségét.

Karrier jutalék és Karrier jutalék különbség: (lásd.: lentebb a táblázat)

Törzsvásárló egy úgynevezett Karrier jutalékra jogosult az általa ajánlott, közvetlen Törzsvásárlók képzése és támogatása miatt.

Törzsvásárló egy úgynevezett Karrier jutalék különbségre jogosult a csoportjában lévő, de nem általa ajánlott, közvetett Törzsvásárlók képzése és támogatása miatt.

Amennyiben Törzsvásárló csoportjába tartozó közvetlen Törzsvásárlók Inlernet Jogot szereznek a Rendszerben, akkor Törzsvásárló a fentebbi Jog-egységérték táblázatban szereplő, a Jog Osztályától függő Saját Egységeket kap, melyek a Karrier jutalékának és a Karrier pozíciójának az alapját fogják képezni.

Amennyiben Törzsvásárló csoportjába tartozó közvetett Törzsvásárlók Inlernet Jogot szereznek a Rendszerben, akkor Törzsvásárló a fentebbi Jog-egységérték táblázatban szereplő, a Jog Osztályától függő Csoport Egységeket kap, melyek a Karrier jutalék különbségének és a Karrier pozíciójának az alapját fogják képezni.

A Karrier jutalék Törzsvásárló Saját Egységei után számítandó, Törzsvásárló aktuális pozíciójától függően, a lentebbi Pozíció-érték táblázat alapján, oly módon, hogy a keletkező Saját Egységeket be kell szorozni az aktuális pozíciójához tartozó értékkel.

A Karrier jutalék különbség Törzsvásárló Csoport Egységei után számítandó, Törzsvásárló aktuális pozíciójától és a közvetlen Törzsvásárlója (akinek a csoportjába tartoznak az előbbi Törzsvásárló közvetett Törzsvásárlói) pozíciójától függően, a lentebbi Pozíció-érték táblázat alapján, oly módon, hogy a keletkező Csoport Egységeket be kell szorozni az aktuális pozíciókhoz tartozó értékek különbözetével.

Pozíció-érték táblázat:

Pozíciók Karrier jutalék Karrier jutalék különbség
Száma Megnevezése 1 db Saját Egység: 1 db Csoport Egység:
1. Sales Agent 400 Ft 0 Ft
2. Sales Advisor 550 Ft 150 Ft
3. Sales Manager 695 Ft 145 Ft
4. Group Manager 840 Ft 145 Ft
5. Team Director 985 Ft 145 Ft
6. Division Director 1 130 Ft 145 Ft
7. Owner Director 1 275 Ft 145 Ft

A Karrier jutalékok és jutalék különbségek Törzsvásárló Jutalékszámláján íródnak jóvá az aktuális Jog elhelyezésekor.

Karrier jutalék különbség csak akkor keletkezik, ha a fenti két Törzsvásárló között karrier pozícióban van különbség.

Amennyiben azonos pozícióba kerülnek Törzsvásárlók, azaz mindaddig, amíg nincs jutalék-különbözet, Instruktor nem jogosult semmilyen jutalék különbségre ajánlott Törzsvásárlója és csoportja után, de az egységek jóváírásra kerülnek a számára.

Abban az esetben, ha Törzsvásárló magasabb pozícióba kerül Instruktoránál, akkor a jövőben Instruktor elveszíti ajánlott Törzsvásárlója és annak csoportja által képződő Egységeket és semmilyen jutalékra, illetve jutalék különbségre sem tarthat igényt a megelőző Törzsvásárló után. Amennyiben a megelőzött Instruktor eléri azt a pozíciót, amelyben a megelőző Törzsvásárlója van, akkor attól kezdve Törzsvásárlót az Inlernet-Rendszer újra alárendeli Instruktornak és az Egységek újra Instruktor részére jóváírásra kerülnek. Amennyiben később újra kialakul pozíció-különbség, akkor jutalék különbségre is jogosulttá válik ismételten Instruktor.

A megelőzés során a megelőző Törzsvásárlónak az Instruktora automatikusan az a törzsvásárlói karrier fában felfelé lévő Törzsvásárló lesz, aki legalább ugyanabban a pozícióban van, mint amelybe a megelőző Törzsvásárló került a pozíció váltással.

Owner Director-i pozíciók:

Amennyiben Törzsvásárló eléri a 7. Owner Director pozíciót, lehetősége van további előbbre lépésre és ezzel további különleges juttatások megszerzésére.

Az Owner Director-i pozíciók elérésének Egység feltételeit az alábbi táblázat tartalmazza.

Owner Director-i pozíciók A pozíciókhoz szükséges összes nemzetközi Egységek
Száma Megnevezése
7/1. Owner Director 100 000
7/2. Owner Director 200 000
7/3. Owner Director 400 000
7/4. Owner Director 800 000
7/5. Owner Director 1 500 000
7/6. Owner Director 3 000 000
7/7. Owner Director 6 000 000
7/8. Owner Director 12 000 000
7/9. Owner Director 24 000 000
7/10. Owner Director 48 000 000

Az Owner Director-i pozíciók eléréséhez szükséges Egységeknél az összes nemzetközi Saját- és a nemzetközi Csoport Egység, azaz a nemzetközi Összes Egység kerül figyelembevételre.

A nemzetközi Egységek Törzsvásárlóhoz tartozó minden közvetett és közvetlen Törzsvásárló és csoportjaik Egységeiből tevődnek össze, országtól függetlenül. Így, Törzsvásárlóhoz tartozó bármely Inlernet országban lévő, Törzsvásárló teljesítménye beleszámít az Owner Director-i pozíciójának elérésébe.

Az Owner Director-i pozíciók elérésénél szintén érvényes a féléves Egység nullázás lehetősége.

Owner Director-i Nyugdíj:

Amennyiben Törzsvásárló eléri a 7/1. Owner Director-i pozíciót, jogosulttá válik az Owner Director-i Nyugdíjra, a személyes törzsvásárlói csoportjába tartozó Owner Directorok és csoportjaik Egységei után, melynek összegét az alábbi táblázat tartalmazza.

Owner Director-i pozíciók Owner Director-i nyugdíj Saját-, vagy Csoport Egységenként
Száma Megnevezése
7/1. Owner Director 14 Ft
7/2. Owner Director 13 Ft
7/3. Owner Director 12 Ft
7/4. Owner Director 11 Ft
7/5. Owner Director 10 Ft
7/6. Owner Director 9 Ft
7/7. Owner Director 8 Ft
7/8. Owner Director 7 Ft
7/9. Owner Director 6 Ft
7/10. Owner Director 5 Ft

Az Owner Director-i Nyugdíj számítása során nincs különbség téve a Saját- és a Csoport Egységek között, azok egyformán vannak figyelembe véve.

Az Owner Director-i Nyugdíj kizárólag a személyes törzsvásárlói csoportban lévő és az Owner Director-i pozíciót elért közvetlen Törzsvásárlóknál és csoportjaiknál keletkezett Egységek után kerül jóváírásra.

Amennyiben az Owner Directorhoz tartozó Törzsvásárló ugyanabba az Owner Director-i pozícióba lép előbbre, mint amelyben Ajánlója (Instruktora) is van, akkor az Ajánló Owner Director Nyugdíja nem kerül kifizetésre az ezen csoport forgalmából keletkezett Egységek után.

Abban az esetben, ha több, mint egy pozíció különbség van az Owner Directorok között, akkor a felső Owner Director a pozíció különbség számának megfelelően az alatta lévő mindegyik (üres) pozícióhoz tartozó Nyugdíjra is jogosult.

Az Owner Director-i Nyugdíj esetében minden nemzetközi Egység figyelembevételre kerül, mely a jogosult Owner Directorhoz tartozó közvetlen Owner Directorok és csoportjaik forgalmából keletkezik.

Owner Director-i Ajánlói jutalék:

Amennyiben Törzsvásárló eléri a 7/1. Owner Director-i pozíciót, jogosulttá válik az Owner Director-i Ajánlói jutalékra is, a személyes törzsvásárlói csoportjába tartozó közvetlen Owner Directorok és csoportjaik Jog jutalékának százalékában, melynek összegét az alábbi táblázat tartalmazza.

Owner Director-i pozíciók Owner Director-i Ajánlói jutalék a Jog jutalék százalékában
Száma Megnevezése
7/1. Owner Director 0,5%
7/2. Owner Director 0,4%
7/3. Owner Director 0,4%
7/4. Owner Director 0,4%
7/5. Owner Director 0,3%
7/6. Owner Director 0,3%
7/7. Owner Director 0,3%
7/8. Owner Director 0,2%
7/9. Owner Director 0,2%
7/10. Owner Director 0,2%

Az Owner Director-i Ajánlói Jutalék számítása során nincs különbség téve a közvetlen és a közvetett Törzsvásárlók Jog jutaléka között, azok egyformán vannak figyelembe véve.

Az Owner Director-i Ajánlói Jutalék kizárólag a személyes törzsvásárlói csoportban lévő és az Owner Director-i pozíciót elért közvetlen Törzsvásárlóknál és csoportjaiknál keletkezett Jog jutalékok után kerül jóváírásra.

Amennyiben az Owner Directorhoz tartozó Törzsvásárló ugyanabba az Owner Director-i pozícióba lép előbbre, mint amelyben Ajánlója (Instruktora) is van, akkor az Ajánló Owner Director Ajánlói Jutaléka nem kerül kifizetésre az ezen csoportnál keletkezett Jog jutalékok után.

Abban az esetben, ha több, mint egy pozíció különbség van az Owner Directorok között, akkor a felső Owner Director a pozíció különbség számának megfelelően az alatta lévő mindegyik (üres) pozícióhoz tartozó Ajánlói Jutalékra is jogosult.

Az Owner Director-i Ajánlói Jutalék esetében minden nemzetközi Jog jutalék figyelembevételre kerül, mely a jogosult Owner Directorhoz tartozó közvetlen Owner Directoroknál és csoportjaiknál keletkezik.

Nemzetközi Owner Director-i Inlernet Osztalék:

Az Inlernet Worldwide AG. a teljes nemzetközi forgalmából számított, adózás utáni nyereségének az 1%-át felosztja az összes Inlernet ország 7. Owner Director pozíciót elért Törzsvásárlói között, az általuk elért teljesítmények, Egységek arányában. Ezzel a 7. Owner Director pozíciót elért Törzsvásárlók direkt módon is érdekelté válnak az Inlernet teljes nemzetközi forgalmának a növelésére, ugyanúgy, ahogy ebben az Inlernet Tulajdonosa is érdekelt.

Ha egy Owner Director alatt egy másik Owner Director van, akkor az 1% felosztásának számítása során, a felső 7. pozíciós Törzsvásárló forgalmába nem számít bele az alatta lévő 7. pozíciós Törzsvásárló forgalma.

A Nemzetközi Owner Director-i Inlernet Osztalékok az adóév zárását, az eredmény kiszámítását követően egy összegben kerülnek jóváírásra a 7. Owner Director-i pozícióban lévő Törzsvásárlók Jutalékszámláin.

Irodatámogatás:

Amennyiben Törzsvásárló eléri az 5. Team Director pozíciót, vagy magasabbat, akkor jogosulttá válik az Irodatámogatásra, melynek összege Egységenként 25 - 75 Ft, attól függően, hogy Törzsvásárló melyik pozícióban van az alábbi táblázat alapján.

Pozíciók Irodatámogatás
Száma Megnevezése 1 db Egység:
1. Sales Agent 0 Ft
2. Sales Advisor 0 Ft
3. Sales Manager 0 Ft
4. Group Manager 0 Ft
5. Team Director 75 Ft
6. Division Director 50 Ft
7. Owner Director 25 Ft

Az Irodatámogatásnak a célja, hogy Törzsvásárlók ösztönözve legyenek, egy, az Irodaszabályozási szerződésben rögzített szabályok szerint megnyitott és fenntartott Inlernet információs iroda működtetésére. Az iroda megnyitása kizárólag az Inlernet jóváhagyásával és az Irodaszabályozási szerződés aláírásával lehetséges.

A Törzsvásárló által kiválasztott és az Inlernet által előzetesen jóváhagyott iroda hivatalos megnyitásáig, az Irodatámogatás összegei, úgynevezett „inaktív” Irodatámogatás formájában íródnak jóvá a Jutalékszámlákon.

Az Inlernet információs irodákat az 5. Team Director pozíciót elért Törzsvásárlók nyithatják meg és azokat teljes egészében a Törzsvásárlók tartják fenn, beleértve a bérleti-, vételi- és rezsi költségeket. Az így nyitott irodákat az Inlernet semmilyen szerződéses-, vagy egyéb formában nem tartja fenn, azokban az Inlernet semmilyen tevékenységet nem folytat, így azok nem telephelyei az Inlernetnek, de az Irodatámogatással Törzsvásárló jelentősen könnyíteni tudja az irodával kapcsolatos anyagi terheit.

Ha Törzsvásárló az Inlernet Irodaszabályozási szerződésében foglaltaknak megfelelően irodát nyit, akkor az addig felhalmozódott Irodatámogatás teljes összege úgynevezett „aktív”, kifizethető státuszba kerül és a kéthetenkénti bankszámlára történő átutalások alkalmával átutalásra kerül egy összegben Törzsvásárlónak.

A támogatást bizonyítottan, célhoz kötötten kell felhasználni és a felhasznált összegek céljának igazolására az Inlernet ellenőrzésekor bizonylatokat kell felmutatnia Törzsvásárlónak.

Ha egy Irodatámogatásra jogosult alatt egy másik, vele azonos pozícióban lévő Irodatámogatásra jogosult van, akkor az Irodatámogatás számítása során, a felső Törzsvásárló forgalmába nem számít bele az alatta, azonos pozícióban lévő Törzsvásárló forgalma.

Autófinanszírozás:

Amennyiben Törzsvásárló eléri a 6. Division Director pozíciót, vagy magasabbat, akkor jogosulttá válik az Autófinanszírozásra, melynek összege Egységenként 25 - 50 Ft attól függően, hogy Törzsvásárló melyik pozícióban van az alábbi táblázat alapján.

Pozíciók Autófinanszírozás
Száma Megnevezése 1 db Egység:
1. Sales Agent 0 Ft
2. Sales Advisor 0 Ft
3. Sales Manager 0 Ft
4. Group Manager 0 Ft
5. Team Director 0 Ft
6. Division Director 50 Ft
7. Owner Director 25 Ft

Az Autófinanszírozásnak a célja, hogy Törzsvásárlók ösztönözve legyenek, egy, az Autószabályozási szerződésben rögzített szabályok szerint megvásárolt és fenntartott Inlernet gépjármű üzemeltetésére. A gépjármű megvásárlása és az Autófinanszírozásból való fenntartása kizárólag az Inlernet jóváhagyásával és az Autószabályozási szerződés aláírásával lehetséges.

A Törzsvásárló által kiválasztott és az Inlernet által előzetesen jóváhagyott gépjármű hivatalos Inlernet gépjárművé való nyilvánításáig, az Autófinanszírozás összegei, úgynevezett „inaktív” Autófinanszírozás formájában íródnak jóvá a Jutalékszámlákon.

Az Inlernet gépjárműveket a 6. Division Director pozíciót elért Törzsvásárlók vásárolhatják meg és azokat teljes egészében a Törzsvásárlók tartják fenn, beleértve a bérleti-, vételi- és üzemeltetési költségeket. Az így üzemeltetett gépjárműveket az Inlernet semmilyen szerződéses-, vagy egyéb formában nem tartja fenn, azokat az Inlernet semmilyen célra nem használja, így azok nem keletkeztetnek telephelyet az Inlernetnek, de az Autófinanszírozással Törzsvásárló jelentősen könnyíteni tudja a gépjárművel kapcsolatos anyagi terheit.

Ha Törzsvásárló az Inlernet Autószabályozási szerződésében foglaltaknak megfelelően gépjárművet vásárol, akkor az addig felhalmozódott Autófinanszírozás teljes összege úgynevezett „aktív”, kifizethető státuszba kerül és a kéthetenkénti bankszámlára történő átutalások alkalmával átutalásra kerül egy összegben Törzsvásárlónak.

Az Autófinanszírozást bizonyítottan, célhoz kötötten kell felhasználni és a felhasznált összegek céljának igazolására az Inlernet ellenőrzésekor bizonylatokat kell felmutatnia Törzsvásárlónak.

Ha egy Autófinanszírozásra jogosult alatt egy másik, vele azonos pozícióban lévő Autófinanszírozásra jogosult van, akkor az Autófinanszírozás számítása során, a felső Törzsvásárló forgalmába nem számít bele az alatta, azonos pozícióban lévő Törzsvásárló forgalma.

Termékpartneri referensi jutalék:

Amennyiben egy Törzsvásárló jelentkezik referensnek és megfelel a feltételeknek, akkor az Inlernet engedélyt ad a számára, hogy megvásárolja az Inlernet Videótárból a Termékpartneri Referens Továbbképzés tananyagot. A tananyag elsajátítása után jelentkezhet az online-referens vizsgára, ahol, ha sikeres referensi vizsgát tesz, abban az esetben Törzsvásárló ajánlhat Termékpartnereket az Inlernet-Rendszerbe.

Törzsvásárló ajánlása után az Inlernet döntést hoz arról, hogy a jelölt leendő Termékpartnerrel szerződést kíván-e kötni. Amennyiben a döntés pozitív, akkor Referensnek kötelessége az Inlernet-Rendszerbe a leendő Termékpartner adatait pontosan rögzíteni.

Amennyiben az Inlernet szerződést kötött a referens által ajánlott és a Rendszerbe berögzített Termékpartnerrel, akkor a Termékpartnert ajánló Referens jogosult egyszeri jutalékra. A jutalék az alábbiak szerint alakul
-amennyiben a Termékpartner üzleteinek száma hét vagy annál több, akkor a Termékpartneri referensi alapjutalék üzletenként 1000 Ft megnövelve az átlagos Termékpartneri árengedmény mértékével.
-amennyiben a Termékpartner üzleteinek száma hétnél kevesebb, úgy referensi jutalék mértéke 3500 Ft és üzletenként 500 Ft, amelyeknek összegét szintén meg kell növelni az átlagos Termékpartneri árengedmény mértékével.

Példa:

Üzletek száma (db) Átlagos árengedmény Referensi jutalék
1. 5,00% 4 200 Ft
1. 10,00% 4 400 Ft
1. 20,00% 4 800 Ft
2. 5,00% 4 725 Ft
2. 10,00% 4 950 Ft
5. 10,00% 6 600 Ft
10. 10,00% 11 000 Ft
20. 5,00% 21 000 Ft

Referensi jutalék további feltétele, hogy a Referens az Inlernet honlapján a Letöltések menüben található Referensi jutalékelszámolás dokumentumot megfelelően kitöltse és a Termékpartner véglegesítésének dátumát követő hónap első hetén eljuttassa az info@inlernet.com e-mail címre.

A Termékpartnert ajánló Referens mindaddig, amíg az esetlegesen jelentkező termékpartneri ügyintézésben aktívan, segítően az Inlernet kérésére és megbízásából eljár, jogosult továbbá a Termékpartnernél lebonyolított vásárlások után, a Termékpartner által felajánlott árengedmény 1%-ának megfelelő összegre.

Az összeget az Inlernet egy-egy Termékpartnerre eső bruttó 10.000.000 Ft termékpartneri forgalmanként fizeti ki egy összegben a Jutalékszámlán való jóváírással, amennyiben a fentieknek megfelelően jogosult rá a Referens.

Amennyiben az esetlegesen jelentkező termékpartneri ügyintézésben nem aktívan és nem segítően, vagy egyáltalán nem jár el Referens, akkor örökre elveszíti az általa ajánlott Termékpartner forgalma után a Termékpartneri referensi jutalékot.

Elismerések, jutalmak az egyes pozíciókban:

A különböző pozíciók és feltételek elérésekor hasznos és szép ajándék tárgyak kerülnek átadásra Törzsvásárlók megbecsülésének kifejezéseként és érdemeik elismeréseként.

2. Sales Advisor pozíció elérésekor: Inlernet logót mintázó ezüst kitűző

3. Sales Manager pozíció és minimum 300 Saját Egység elérésekor: Inlernet logót mintázó arany kitűző 3 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó, 2 db brillt tartalmazó arany kitűző visszaadásával

4. Group Manager pozíció elérésekor: Inlernet logót mintázó arany kitűző 4 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó, 3 db brillt tartalmazó arany kitűző visszaadásával

5. Team Director pozíció elérésekor: Inlernet logót mintázó arany kitűző 5 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó, 4 db brillt tartalmazó arany kitűző visszaadásával

6. Division Director pozíció elérésekor: Inlernet logót mintázó arany kitűző 6 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó, 5 db brillt tartalmazó arany kitűző visszaadásával

7. Owner Director pozíció elérésekor: Inlernet logót mintázó arany kitűző 7 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó, 6 db brillt tartalmazó arany kitűző visszaadásával

300 saját Egység elérésekor, de még a 2. Sales Advisor pozícióban: Inlernet logót mintázó arany kitűző 2 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó ezüst kitűző visszaadásával

1000 saját Egység elérésekor: egy exkluzív Waldmann márkájú sterling ezüst aranyozott golyóstoll Inlernet logóval

2000 saját Egység elérésekor: Inlernet Laptop, melyet az értékhatáron belül az Inlernet finanszíroz és beszerez, de Törzsvásárló szabadon kiválaszthatja a márkáját és a típusát

A régebben megszerzett és a fenti eredményekért kapott kitűzőket lecserélheti költségtérítés nélkül Törzsvásárló az Inlernet logót mintázó, aktuális pozíciójához tartozó kitűzőre, ha a kitűzőhöz szükséges pozíciót és feltételeket az Inlernet-Rendszerben ismételten eléri.

Az ajándékok átadásával keletkező pénzértékű haszon adózása közvetlenül Törzsvásárlót terheli és köteles gondoskodni a bevallásáról az adóelőleg- és az adó megfizetéséről.

Utazási verseny:

Az Inlernet-Rendszerben Törzsvásárlóknak további ösztönzésként és elismerésként, az Inlernet finanszírozásával különféle motiváló helyszínekre történő utazások kerülnek félévente megrendezésre.

Az utazás mindig motiváló, exkluzív helyszínre és formában kerül megrendezésre az Inlernet szervezésében, melynek aktuális helyéről a félév kezdetekor közzétett Inlernet Utazási Verseny Hirdetményből informálódhat Törzsvásárló.

Az Utazási verseny félévente kerül kiértékelésre, és félévente kerül megrendezésre, általában a félév vége utáni 2.-3. hónapban. Az aktuális verseny állását Törzsvásárló nyomon követheti az Inlernet Utazási verseny ranglistán (a Webirodájából letöltve), amelyben az aktuális pozíciójához tartozó, az alábbi táblázat alapján kiszámított utazási pontok egy féléven belüli additív módon számított eredményét láthatja.

Pozíciók 1 db Saját Egység utazási pont értéke 1 db Csoport Egység utazási pont értéke
Száma Megnevezése
1. Sales Agent 30 30
2. Sales Advisor 30 20
3. Sales Manager 30 15
4. Group Manager 30 10
5. Team Director 30 5
6. Division Director 30 3
7. Owner Director 30 1

Az Utazási verseny teljes létszámát az egy félév alatt megvalósult nemzeti forgalom nagysága határozza meg. 10.000 nemzeti Egységenként egy utazóval nő a létszám. A félévben összegyűlt nemzeti Egységek elosztásra kerülnek 10.000-el és az így kapott eredmény az utazók létszáma.

A fenti számítás szerinti utazó keretbe azok a Törzsvásárlók kerülnek be, akik a legtöbb utazási ponttal rendelkeznek a félév utolsó napján.

Az utazás teljes költségét az Inlernet finanszírozza. Igény és lehetőség szerint az első 10 résztvevő a teljes költség megtérítésével partnerét, vagy nagykorú közeli hozzátartozóját is hozhatja az utazásra. A partnerek részvételének igényét legkésőbb a félév zárás előtt 60 nappal írásban jelezni kell az Inlernet felé.

Amennyiben egy utazásra jogosult Törzsvásárló nem él az utazás lehetőségével, abban az esetben az utazó keret nem tolódik eggyel lejjebb, a helyére más Törzsvásárló nem kerülhet.

Az Utazási versenyen való részvétel további feltétele, hogy az utazáskor Törzsvásárlónak meglévő szerződéses viszonya kell, hogy legyen az Inlernettel és aktív státuszban szükséges lennie a versenyre kijelölt teljes időszak alatt.

A 4. pozíciótól egy úgynevezett 80%-os szabály figyelembevételre kerül az utazási pontok kiszámításánál, így Törzsvásárló legtöbb Egységet hozó közvetlen Törzsvásárlójának Egységeiből számított utazási pontjai, maximum az összes utazási pontjai 80%-áig kerülnek beszámításra.

Az utazást készpénzre váltani és az utazási jogot másra átruházni nem lehetséges.

Az utazással keletkező pénzértékű haszon adózása közvetlenül Törzsvásárlót terheli és köteles gondoskodni a bevallásáról az adóelőleg- és az adó megfizetéséről.

Törzsvásárlói feladatok a különböző karrier pozíciókban:

Törzsvásárlók sikereik maximális biztosítása érdekében az alábbi feladatokat kell hogy elvégezzék az aktuális pozíciójukban.

1. Sales Agent pozícióban:

 • Vásárlás a Termékpartnereknél
 • Az Inlernet-Weboldal tartalmi megismerése
 • Weboldalon lévő prezentációk megtekintése
 • ÁSZF, és mellékletei megismerése, megértése
 • Webiroda használat elsajátítása
 • Optimális Jog-fa indítása a tervezett vásárlások nagyságának megfelelően
 • Névlista készítése
 • Személyes és üzleti célok kitűzése
 • Tervezés a célok és a lehetőségek alapján
 • Közvetlen Törzsvásárlók beléptetése a Rendszerbe
 • Ismeretségi körben hirdetni az ajánlói weboldalt
 • Ajánlói beszélgetést elsajátítani, gyakorolni
 • Heti és havi rendezvényeken (Inlernet-Nap) való részvétel

2. Sales Advisor pozícióban:

 • Mindaz ami az 1. pozícióban
 • 300 Saját Egységet, így az Inlernet logót mintázó arany kitűzőt elérni
 • Heti és havi rendezvényekre meghívni az ismerősöket
 • Rendszeresen ajánlói beszélgetések lefolytatása
 • Az 1. pozícióban lévő feladatok ellátására motiválni a Törzsvásárlókat
 • Törzsvásárlói kérdések megválaszolása
 • Törzsvásárlók által szervezett ajánlói beszélgetéseken való részvétel
 • Webiroda használat bemutatása Törzsvásárlóknak
 • Törzsvásárlók képzése, motiválása

3. Sales Manager pozícióban:

 • Mindaz ami az 1.-2. pozícióban
 • Új Jog szerzése
 • Heti rendszeres képzések szervezése a törzsvásárlói csoportnak
 • Heti rendszeres nyilvános, vagy webkonferencia bemutató előadás szervezése
 • Az Inlernet-Napon előadás megtartása
 • Termékpartneri Referensek toborzása és ajánlása az Inlernet felé
 • 1-2-es pozícióban lévő Törzsvásárlók tudásának ellenőrzése
 • A nagyobb értékű vásárlási utalvány foglalózások ellenőrzése
 • Törzsvásárlóknál az ÁSZF és mellékleteinek ismeretének ellenőrzése
 • Közös cél-terv egyeztetések a törzsvásárlói csoporttal
 • Előadói ismeretek elsajátítása, előadói tréningen való részvétel
 • Kommunikáció az Inlernet Ügyfélszolgálatával
 • Személyes konzultáció, vezetői beszélgetés az aktív Inlernet felső vezetővel

4. Group Manager pozícióban:

 • Mindaz ami a 3. pozícióban
 • A 3-as pozíciós feladatok elvégzésének ellenőrzése Törzsvásárlóknál
 • Heti Inlernet bemutatók és képzések megtartása
 • Nagyobb, jelentősebb Termékpartnerekkel való tárgyalások lebonyolítása
 • Vezetői értekezletek lebonyolítása 3-as, esetleg 2-es pozíciós Törzsvásárlóknak
 • Az Inlernet-Napon előadás megtartása
 • Az Inlernet-Napra előadás témák összeállítása
 • Előadói tréningen való részvétel
 • Termékpartneri Referensek és Termékpartnerek ajánlása
 • Referensek ellenőrzése
 • Inlernettől érkező ügyek bonyolítása

5. Team Director pozícióban:

 • Mindaz ami a 4. pozícióban
 • Inlernet információs iroda megnyitása, fenntartása és vezetése
 • Az Inlernet-Napon előadás megtartása
 • 4-es pozíciós Törzsvásárlók ellenőrzése
 • Heti Inlernet bemutatók és képzések megtartása
 • Stratégiai megbeszélések a 6-7-es pozíciós vezető Törzsvásárlókkal
 • Minimum 100 fő közvetlen törzsvásárlói létszám kiépítése
 • Az Inlernet-Rendszerrel kapcsolatos teljes tudásbázis megszerzése és oktatása
 • Képzési helyek felkutatása és azokkal szerződéskötés
 • Régióban (információs iroda környékén) termékpartneri ügyek koordinálása
 • Vezetői értekezletek szervezése
 • Inlernettől érkező panaszos ügyek kivizsgálása

6. Division Director pozícióban:

 • Mindaz ami a 5. pozícióban
 • Inlernet információs irodák ellenőrzése
 • Motivációs rendezvények bonyolítása, szervezése
 • Inlernet gépjármű megvásárlása
 • Az Inlernet-Napon előadás megtartása
 • Reprezentáció
 • Elismerések átadása
 • Prezentációs anyagok, hírlevelek készítése
 • Egységes hirdetési arculat ellenőrzése a Törzsvásárlóknál
 • Stratégiai tárgyalások bonyolítása a jelentősebb Termékpartnereknél
 • Utazási versenyeken a törzsvásárlói csoport összefogása
 • Leendő Inlernet információs irodahelyek ellenőrzése
 • Vezetői értekezletek szervezése

7. Owner Director pozícióban:

 • Mindaz ami a 6. pozícióban
 • Inlernet magyarországi leányvállalatának Vezérigazgatóságával való kommunikáció
 • Inlernet-Nap teljes körű megszervezése
 • Az Inlernet-Napon előadás megtartása
 • Elismerések átadása
 • Körutazások az egyes rendezvény-helyszínek között
 • Új ország-nyitások koordinálása, ajánlása
 • Országos vezetői értekezletek szervezése, lebonyolítása
 • Stratégiai döntésekhez tanácsadás
 • Hálózatból érkező visszajelzések, ötletek, lehetőségek közvetítése az Inlernet Vezetősége felé

Az Inlernet méri a Törzsvásárlói aktivitást, melynek célja, hogy az aktív Törzsvásárlók megkaphassanak a Vezetőségtől minden olyan segítséget, amellyel vásárlásaikat és az Inlerneten belül tevékenységüket még hatékonyabban el tudják végezni.

Az aktivitást a következő pontok határozzák meg:

 • Vásárlás – Törzsvásárló minden hónapban vásároljon bármilyen összeggel az Inlernet Termékpartnereinél
  (Inlernet-Nap belépő díja nem minősül vásárlásnak)
 • Rendezvény – Törzsvásárló minden hónapban vegyen részt legalább kettő Inlernet Akadémia képzésen
 • Ajánlói tevékenység – az alábbi feltételek bármelyikének megléte esetén teljesül:
  • vezetői beszélgetés
   (aktív Inlernet felsővezetővel történő személyes konzultáció)
  • új közvetlen Törzsvásárló regisztrálása az Inlernet-Rendszerbe
  • Inlernet Akadémia megtartása
  • nyilvános Inlernet bemutató szervezése
  • Inlernet-Napon előadás tartása
  • Inlernet iroda fenntartása

Amennyiben két egymást követő naptári hónapban a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy a Törzsvásárló a következő hónapban inaktív státuszúnak minősül. Ebben az esetben, az inaktív Törzsvásárló közvetlen Törzsvásárlói kérhetik egyszerűsített (az Ajánló beleegyezése nélküli) team-módosításukat az ajánlói vonaluk következő aktív Törzsvásárlójához, ezzel is segítve a saját Inlerneten belüli tevékenységüket. Az inaktív státusz más hátránnyal nem jár Törzsvásárló részére.

A nemzetközi átjárhatóságból adódó árfolyam változások
és különbözetek elszámolása:

Árfolyam-korrekció a Jog jutalék esetén:

Az Inlernet-Rendszer a Jog jutalékokkal kapcsolatos árfolyam-különbözetet az alapesetben az Utalványszámlán keletkező jutalékok (I. Osztály 30/30; II. Osztály 30/30; stb.) értékének jóváírásakor és az Inlernet által előre meghatározott átváltási árfolyamhoz képest létrejövő árfolyamveszteség esetén korrigálja a Törzsvásárlónál.

Számítás menete:

A számítást a Rendszer mindig jóváíráskor végzi, tehát 1/1, 4/4, 9/9, 10/10 stb. Jog-állásoknál. Mindkét ágban csak a Jog jutalékhoz szükséges, időben legkorábban keletkezett Jog értékét vizsgálja. Amennyiben itt olyan Jog szerepel, amelynek az értéke az árfolyamszámítás után magasabb, mint az ország Jog-fájának adott Jog-értéke (azaz árfolyamnyereség esetén), akkor a Rendszer nem hajt végre árfolyam korrekciót. Amennyiben a Jog jutalék jóváírásánál található olyan Jog, amelynek az értéke kisebb, mint a megfelelő Jog-fában szereplő, az Inlernet által előre meghatározott standard Jog-érték, akkor a Rendszer az árfolyamveszteséget eltárolja.

Az 1/1 együttálláskor az árfolyam 274 Ft/CHF.
Az 1/1 Jog-állásnál Jog jutalék jóváírásánál a 2. és az 5. számú Jogokat vesszük figyelembe.
Számítás: 12000 Ft + 274 Ft/CHF x 42 CHF = 23508 Ft.
Eredetileg a két Jog értékének 24.000 Ft-nak kellett volna lenni,
ezért itt árfolyam veszteséget kell számolni.
23.508 / 24.000 = 0,98. A Jog jutalék 1000 Ft lenne, ezt megszorozva az aránnyal (0,98) 980 Ft-ot kapunk,
azaz 20 Ft árfolyam-korrekciót kell végrehajtani,
amelyet az 1. számú Jog 30/30 állása után a Rendszer levon az Utalványszámláról.

Árfolyam-korrekció Ajánlói jutalék és Owner Director-i Nyugdíj esetén:

A Rendszer a fenti, Jog jutalékoknál található módszer alapján elvégzi az árfolyam-korrekciót és amennyiben szükséges lekönyveli a módosítást.

Árfolyam-korrekció Karrier jutalék, Irodatámogatás és Autófinanszírozás esetén:

A Rendszer a jóváírás időpontjában vizsgálja meg a napi árfolyamot és amennyiben árfolyamveszteség keletkezik, annak mértékét a jóváírás után azonnal levonja Törzsvásárló Jutalékszámlájáról.

Árfolyam-korrekció Törzsvásárlói- és Ajánlói visszatérítés, illetve Termékpartneri Referensi jutalék esetén:

A Rendszer az Inlernet által meghatározott korrekciós százalékkal módosított középárfolyammal számolja ki a visszatérítések és jutalékok összegét.

Példa:
1 CHF = 290 HUF
A Rendszerben meghatározott korrekciós százalék: 2%
(Az Inlernet bankja által megadott, a középárfolyamot módosító százalékból kiindulva.)
HU123456 törzsvásárló vásárol Svájcban 1000 CHF összegért egy 10 %-os Termékpartnernél
Törzsvásárlói visszatérítése 10 CHF lenne.
A Rendszer magyarországi Törzsvásárlónak forintban írja jóvá
a visszatérítést (mindig a Törzsvásárló országának pénznemében).
A Rendszer kiszámolja a középárfolyamon a forint értéket
(10 x 290 Ft = 2900 Ft)
és ezt módosítja a beállított korrekciós százalékkal
(2900 Ft – (2900 Ft x 2%) = 2842 Ft),
Az Ajánlójának, amennyiben magyar azonosítóval rendelkezik, fentiek alapján 1421 Ft jóváírást kap,
de ha például az Ő Ajánlója már svájci azonosítóval rendelkezik, akkor neki természetesen korrekció nélkül 5 CHF lesz jóváírva.

Utalványrendelés:

Amennyiben egy Törzsvásárló külföldi Termékpartnerhez rendel Online-utalványt, akkor az utalványrendelés során már az adott, külföldi ország devizájában látja az egyenlegét. Az egyenleg számítás során ismét alkalmazzuk a korrekciós tényezőt.

Példa:
1 CHF = 290 HUF
A Rendszerben meghatározott korrekciós százalék: 2%
A Törzsvásárlónak a Jutalékszámláján 100.000 Ft található.
A Törzsvásárló egy svájci Termékpartnertől szeretne rendelni egy 200 CHF értékű árut.
A Termékpartner kiválasztásakor az utalványrendelés lapon az egyenlege CHF-re vált
(100.000 Ft / (290 Ft x 1,02) = 338,06 CHF).
Megrendeli a 200 CHF értékű utalványt.
és ezt módosítja a beállított korrekciós százalékkal
(2900 Ft – (2900 Ft x 2%) = 2842 Ft),
A Rendszer az utalvány értékét (200 CHF x 290 Ft x 1,02 = 59.160 Ft)
levonja az egyenlegéből és 40.840 Ft marad a Jutalékszámlán.

Az utalvány rendelésnél ugyanezen elv alapján működik az Utalványszámláról, Foglaló számláról és az Inlernet számláról való levonás is.

Jóváírások és a jutalékok átutalása:

A Jog jutalékok, Karrier jutalékok, Ajánlói jutalékok, Bónusz-Jogok, stb. jóváírása, a jogosultság keletkezésekor, az Inlernet -Rendszer számítástechnikai eszközei terheltségétől függően, rövid időn belül megtörténik. Törzsvásárló a személyes Webirodájában bármikor lekérdezheti a fenti jutalékokat.

Törzsvásárló minden héten pénteken az elért jutalékairól értesítést kap rövid szöveges üzenetben (SMS-ben), amennyiben azt megrendeli és vállalja annak költségét. Az SMS költségeiről a mindenkori Költség díjtáblázatban, illetve Hirdetményben tájékozódhat Törzsvásárló.

A keletkezett és készpénzre váltható jutalékok (melyek a Jutalékszámlán kerülnek jóváírásra) Törzsvásárló bankszámlájára történő átutalására kéthetente hétfőn, vagy ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követő banki napon kerül sor, minden esetben két hét eltolódással.

A két hét eltolódás annyit jelent, hogy az aktuális hétfői kifizetési napot megelőző két hetes periódus előtt keletkezett jutalékok kerülhetnek kifizetésre. A két héten belül keletkezett jutalékok értelemszerűen a következő, két héttel későbbi hétfői napon kerülnek átutalásra. Törzsvásárló legegyszerűbben úgy tudja megállapítani a két héttel későbbi jutalék kifizetésének a pontos összegét, ha a kifizetést két héttel megelőző hétfői nap kezdetekor leolvassa a Jutalékszámlájának egyenlegét. Ez az összeg kerülhet maximálisan majd átutalásra két héttel később a hétfői napon.

Az átutalás csak akkor történik meg, ha Törzsvásárló a személyes Webirodájában a Beállítások menüpont alatt igényelte azt és magára vállalja az átutalással járó költségeket. Az átutalás költségeiről a mindenkori Költség díjtáblázatban, illetve Hirdetményben tájékozódhat Törzsvásárló.

Törzsvásárló a személyes Webirodájában a Beállítások menüpont alatt megadhatja azt is, hogy a maximálisan átutalható összegből mennyi összeget szeretne átutaltatni a bankszámlájára. Az átutalás csak abban az esetben történik meg, ha az átutalható összeg 10.000 Ft, vagy annál magasabb. Ez alatti összegek csak évente egyszer, az év végén kerülnek átutalásra.

Az 1. számú melléklet átdolgozásának, módosításának a lehetősége és feltételei:

Az Inlernet, amennyiben szükséges, bármikor átdolgozhatja, módosíthatja a fenti 1. számú mellékletet („Inlernet kedvezmények, karrierrendszer, jutalékok és bónuszok”), összehangolva a mindenkori inflációs indexel, piaci helyzettel, a törzsvásárlói állomány jellemzőivel, valamint az adózási keretfeltételekkel.

Az átdolgozást nem lehet egyoldalúan Törzsvásárló hátrányára megtenni, különös tekintettel az 1. számú mellékletben meghatározott Jutalékok, Jogok és egyéb előnyök vonatkozásában.

Kivételt képez ez alól a jogszabály változásából vagy hatósági határozatból eredő módosítási kényszer, valamint az Inlernet-Rendszer működését és nyereségességét nagymértékben előnytelenül befolyásoló, vagy lehetetlenné tevő tényező.

A módosított melléklet a www.inlernet.com honlapon történő közzétételének időpontjától lép hatályba, és ezen időponttól kerül alkalmazásra.

Jog jutalék és Bónusz-Jog táblázatok Osztályonként az Inlernet-Jogokra vonatkozóan

I. OSZTÁLY, INLERNET-JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma
(felül / alul)
Jog jutalékok Jog jutalékok az Utalványszámlára Bónusz-Jogok
1 / 1 1 000 Ft
4 / 4 3 600 Ft
9 / 9 4 800 Ft
10 / 10 9 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 7 200 Ft
15 / 15 9 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 9 600 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 12 000 Ft
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30 92 000 Ft,
27 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
35 / 35 (kifutott státusz) 9 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
Egy Jog kifuttatásával a kifutott Jogon keletkező Jog jutalékok: 130 200 Ft, vagy 184 200 Ft* *Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.
Egy Jog kifuttatásával a Jog-fában szereplő összes Jogon keletkező Jog jutalékok: 205 800 Ft, vagy 295 800 Ft*

II. OSZTÁLY, INLERNET-JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma
(felül / alul)
Jog jutalékok Jog jutalékok az Utalványszámlára Bónusz-Jogok
1 / 1 3 000 Ft
4 / 4 10 800 Ft
9 / 9 14 400 Ft
10 / 10 27 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 21 600 Ft
15 / 15 27 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 28 800 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 36 000 Ft
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30 276 000 Ft,
75 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
35 / 35 (kifutott státusz) 9 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
Egy Jog kifuttatásával a kifutott Jogon keletkező Jog jutalékok: 390 600 Ft, vagy 528 600 Ft* *Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.
Egy Jog kifuttatásával a Jog-fában szereplő összes Jogon keletkező Jog jutalékok: 617 400 Ft, vagy 863 400 Ft*

III. OSZTÁLY, INLERNET-JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma
(felül / alul)
Jog jutalékok Jog jutalékok az Utalványszámlára Bónusz-Jogok
1 / 1 9 000 Ft
4 / 4 32 400 Ft
9 / 9 43 200 Ft
10 / 10 75 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 64 800 Ft
15 / 15 75 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 86 400 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 108 000 Ft 474 000 Ft,
225 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30 (kifutott státusz) 9 000 Ft*,
27 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
Egy Jog kifuttatásával a kifutott Jogon keletkező Jog jutalékok: 817 800 Ft, vagy 1 228 800 Ft* *Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.
Egy Jog kifuttatásával a Jog-fában szereplő összes Jogon keletkező Jog jutalékok: 1 480 200 Ft, vagy 2 041 200 Ft*

IV. OSZTÁLY, INLERNET-JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma
(felül / alul)
Jog jutalékok Jog jutalékok az Utalványszámlára Bónusz-Jogok
1 / 1 27 000 Ft
4 / 4 97 200 Ft
9 / 9 129 600 Ft
10 / 10 225 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 194 400 Ft
15 / 15 225 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 259 200 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 324 000 Ft 1 422 000 Ft,
675 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30 (kifutott státusz) 9 000 Ft*,
27 000 Ft*,
75 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
Egy Jog kifuttatásával a kifutott Jogon keletkező Jog jutalékok: 2 453 400 Ft, vagy 3 689 400 Ft* *Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.
Egy Jog kifuttatásával a Jog-fában szereplő összes Jogon keletkező Jog jutalékok: 4 440 600 Ft, vagy 6 126 600 Ft*

V. OSZTÁLY, INLERNET-JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma
(felül / alul)
Jog jutalékok Jog jutalékok az Utalványszámlára Bónusz-Jogok
1 / 1 81 000 Ft
4 / 4 291 600 Ft
9 / 9 388 800 Ft
10 / 10 675 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 583 200 Ft
15 / 15 675 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 777 600 Ft
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzeti Jog-fába
24 / 24 972 000 Ft 4 266 000 Ft,
1 350 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
25 / 25 1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
30 / 30 (kifutott státusz) 9 000 Ft*,
27 000 Ft*,
75 000 Ft*,
225 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
Egy Jog kifuttatásával a kifutott Jogon keletkező Jog jutalékok: 7 360 200 Ft, vagy
10 396 200 Ft*
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.
Egy Jog kifuttatásával a Jog-fában szereplő összes Jogon keletkező Jog jutalékok: 13 321 800 Ft, vagy
17 707 800 Ft*

VI. OSZTÁLY, INLERNET-JOG

A vizsgált Jog mögött bináris rendszerben elhelyezkedő Jogok darabszáma
(felül / alul)
Jog jutalékok Jog jutalékok az Utalványszámlára Bónusz-Jogok
1 / 1 162 000 Ft
4 / 4 583 200 Ft
9 / 9 777 600 Ft
10 / 10 1 350 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
14 / 14 1 166 400 Ft
15 / 15 1 350 000 Ft* 1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány*
18 / 18 1 555 200 Ft 7 777 777 Ft 1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a nemzeti Jog-fába
20 / 20 1 db Bónusz-Jog az VI. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
25 / 25 (kifutott státusz) 9 000 Ft*,
27 000 Ft*,
75 000 Ft*,
225 000 Ft*,
675 000 Ft*
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzeti Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az I. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a II. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a III. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog a IV. Osztályba a nemzetközi Jog-fába és
1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a személyes Jog-fába, vagy vásárlási utalvány* és
1 db Bónusz-Jog az V. Osztályba a nemzetközi Jog-fába
Egy Jog kifuttatásával a kifutott Jogon keletkező Jog jutalékok: 12 022 177 Ft, vagy
15 733 177 Ft*
*Ha Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.
Egy Jog kifuttatásával a Jog-fában szereplő összes Jogon keletkező Jog jutalékok: 19 992 577 Ft, vagy
26 403 577 Ft*

2018. október 1.