Vásárlási tájékoztató

A jelen weboldal az Inlernet Worldwide AG. (Székhely: Svájc, 8832 Wollerau, Roosstrasse 53., Cégjegyzékszám: CHE-221.629.819), (továbbiakban: Inlernet) hivatalos weboldala.

Az Inlernet weboldalának használatával Ön automatikusan nyilatkozik arról, hogy az alábbi használati feltételeket elolvasta, tudomásul vette, valamint elfogadja, hogy ezen szabályokat köteles betartani.

Az Inlernet kizár minden felelősséget azon esetleges cselekményekért, amellyel a weboldal bármely látogatója, akár a weboldalon található tartalommal összefüggésben, akár a weboldalon feltüntetett tartalomra hivatkozással, vagy annak egészével, vagy egy részének felhasználásával, vagy bármely egyéb módon más, harmadik személyeknek kárt okoz.

A weboldal látogatói által elkövetett bármely cselekményekért az Inlernet semmiben nem vonható felelősségre.

A Termékpartnerek és Törzsvásárlók jogait és kötelezettségeit a termékpartneri ÁSZF és a törzsvásárlói ÁSZF, valamint azok mellékletei tartalmazzák.

Az Inlernet ezen a weboldalon a legjobb tudása szerinti valós és aktuális információkat jelenteti meg.

Az Inlernet nem vállal felelősséget a weboldal hozzáférésből, használatból, illetve nem használhatóságából, vagy esetlegesen közölt tévedésekből, hiányosságokból eredő károkért.

A weboldalon megjelenített - harmadik személyek által nyújtott - adatokért és információkért az Inlernet nem vállal felelősséget.

A weboldalt minden látogató saját felelősségére veheti igénybe.

A weboldal minden dokumentuma és információja szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalon megjelenő információk előzetes, kifejezett és írásban adott hozzájárulás nélkül sem egészben, sem részben nem forgalmazhatók, tölthetők le, változtathatók meg, irányíthatóak át és egyéb módon sem használhatók fel. A jelen weboldalon található tartalom bármely módon történő jogosulatlan felhasználásából eredő bármely kárt, a kár okozója köteles a mindenkor hatályos polgári jogi szabályok szerint az Inlernetnek megtéríteni.

Ön elfogadja, hogy a weboldal-szolgáltatások bármelyikének használata során olyan tartalommal szembesülhet, amelyeket sértőnek, illetlennek, vagy nem kívánatosnak tart, vagy amely tartalom szókimondónak minősülhet. Azonban Ön elfogadja azt, hogy a weboldal-szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és az Inlernetet nem terheli semmiféle felelősség Önnel szemben az olyan tartalomért, amelyet Ön sértőnek, illetlennek, vagy nem kívánatosnak találhat.

Bizonyos weboldal-szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felek által rendelkezésre bocsátott tartalmat, vagy belinkelhetik harmadik felek honlapjait. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Inlernet nem felelős az ilyen harmadik felek nyújtotta anyagok és honlapok tartalmának a vizsgálatáért és értékeléséért.

Az Inlernet nem szavatol, vagy vállal garanciát, továbbá nem vállal felelősséget, és nem terheli felelősség harmadik felek anyagaiért, vagy honlapjaiért, vagy egyéb anyagaiért, termékeiért vagy szolgáltatásaiért. A más honlapokra vezető linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Ön beleegyezését adja, hogy nem fogja használni harmadik felek anyagait oly módon, amely sérti más felek jogait, és hogy az Inlernet nem felelős azért, ha Ön ilyen célra használja az anyagokat.

Ön tudomásul veszi, hogy a weboldal-szolgáltatások olyan védett információt és anyagokat (többek között grafikát, hanganyagot és szerkesztőségi anyagokat, stb.) is tartalmaznak, amelyek az Inlernet és/vagy licencelői tulajdonát képezik, és alkalmazandó szellemi tulajdont védő, vagy egyéb jogszabályok védelme alatt állnak, ideértve, de nem kizárólag a szerzői jogot. Továbbá elfogadja, hogy Ön semmilyen más módon nem használja a védett információt, vagy anyagokat, csak a weboldal-szolgáltatás engedélyezett használata által. Tilos a jelen weboldalon feltüntetett tartalmak, szolgáltatások bármely részét, bármilyen formában, bármilyen módon reprodukálni. Ön tudomásul veszi, hogy nem módosíthat, adhat bérbe, kölcsönbe, értékesíthet, forgalmazhat, vagy nem készíthet olyan származékos művet, amely a jelen weboldalon feltüntetett tartalmakon alapul, továbbá nem aknázhatja ki a weboldal-szolgáltatásokat nem engedélyezett módon, ideértve, de nem kizárólag az adatátvitelt, illetve a hálózati kapacitás leterhelését.

Az Inlernet, és licencelői fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül megváltoztassák, felfüggesszék vagy eltávolítsák a weboldal tartalmát, vagy annak egy részét (így különösen, ha az diszkriminatív, illetlen, morálisan elítélendő, vagy jogellenes), vagy megakadályozzák a kapcsolódási lehetőséget bármely tartalmakhoz. Az Inlernet semmilyen esetben nem vonható felelősségre a tartalmak eltávolításáért vagy módosításáért, illetve a hozzáférés meggátolásáért. Az Inlernet továbbá jogosult arra, hogy bármikor értesítés és felelősség nélkül korlátozza bizonyos tartalmak használatát, vagy az azokhoz való hozzáférést.

Elektronikus úton továbbított, esetlegesen jogellenes, vagy a jó erkölcsbe ütköző tevékenységekért, vagy információkért, amelyek ezen oldalról a világhálózat (World Wide Web) más ajánlataihoz vezetnek, valamint olyan tartalomért, amelyet adatcserében személyek az Inlernet-Weboldal tartományban helyeztek el, az Inlernet csak akkor felel, ha ezek jogellenes, vagy jó erkölcsbe ütköző voltáról kifejezett és bizonyíthatóan tényleges tudomása volt korábban.

A weboldal használójaként, a weboldal használatával automatikusan nyilatkozom, hogy a fenti feltételeket megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőként elfogadom.